Välkommen!

Här finner du mer information om de försäkringar du kan teckna genom Gouda/Ving, vad vi rekommenderar att du ska tänka på inför resan, hur du ska gå tillväga vid skada på resmålet med mera.

Under Frågor och svar hittar du de vanligaste frågorna vi får om försäkring, och tillhörande svar. Är det någon information du saknar, vänligen kontakta din reserådgivare hos Ving alternativt Gouda Reseförsäkring.

Vi önskar dig en trevlig och trygg resa!

Default

Våra försäkringar

Var rädd om din semester!

Genom Ving erbjuder Gouda några olika typer av försäkringar:

 • Komplement till hemförsäkring Medium
 • Reseförsäkring Large
 • Avbeställningsförsäkring
 • Grupp- och Konferensförsäkring

Den allra vanligaste produkten är komplement till hemförsäkringen. Den innebär att du uppgraderar det reseskydd du redan har i din hemförsäkring. Detta reseskydd gör din semester än mer tryggare.

Blir du eller någon i familjen sjuk så hjälper vi dig direkt på resmålet genom Vings reseledare. Försäkringen ger dig ersättning i form av förlorade resdagar om du blir sjuk, ersätter förseningar, både i form av flygförsening och bagageförsening m.m.

Saknar du hemförsäkring kan du välja att teckna den heltäckande försäkringen som istället ger dig ett komplett reseskydd.

Komplement till hemförsäkring Medium - för charterresor

 – för dig som bokat en charterresa med Ving

Om du har ett grundläggande reseskydd som du är nöjd med via din hemförsäkring rekommenderar vi dig att köpa vår försäkring Komplement till hemförsäkringen. 

Detta innehåller försäkringen:

Hjälp på resmålet

Tack vare samarbetet mellan Ving och Gouda möjliggör vi en unik service direkt på resmålet om du blir sjuk eller råkar ut för olycksfall. Vings reseledare har möjligheten att hjälpa dig direkt på plats om du blir sjuk, råkar ut för flyg- och bagageförseningar samt stöld. Reseledaren hjälper dig då i kontakten med försäkringsbolaget så du kan få hjälp så snabbt som möjligt, och ersättning vid en ersättningsbar händelse.

Ingen självrisk, ersättning från första kronan för sjukvårdskostnader

Generellt har hemförsäkringsbolagen en självrisk på 1 500 kr för varje skadetillfälle. Om du blir sjuk på resmålet och läkarbesöket kostar 900 kr får du vanligtvis ingen ersättning från ditt hemförsäkringsbolag. Däremot bekostar Goudas försäkring en sådan kostnad, det innebär att du faktiskt får ersättning från första kronan i och med att försäkringen alltid gäller helt utan självrisk.

Ny resa eller dagsersättning för förlorade resdagar vid sjukdom eller olycksfall

Blir du sängliggande eller inlagd på sjukhus mer än halva tiden av din resa? Då kan både du som blir sjuk och din medförsäkrade familj, alternativt medförsäkrad medresenär få en ny resa.

Självrisk på hyrbil

Trots att du tecknar försäkring när du hyr bil kan det bli väldigt dyrt om något händer med bilen. Biluthyraren har ofta höga självrisker. Men med en extra reseförsäkring får resenären ersättning för självrisken alternativt skadan som understiger självrisken på hyrbilen. Maxersättningen är 10 000 kr.

Självrisk hemma

Försäkringen täcker om du till exempel råkar ut för inbrott i din privata bostad eller får inbrott i bilen som du parkerat på flygplatsen under tiden du är ute och reser. Då hjälper den kompletterande försäkringen dig med den självrisk du måste betala till ditt hem- eller bilförsäkringsbolag.

 

Komplement till hemförsäkring Medium - för charterresor

Reseförsäkring Large - för charterresor

- för dig som bokat en charterresa med Ving

Rekommenderas till dig som saknar hemförsäkring eller önskar ett mer omfattande reseskydd.

Detta innehåller Reseförsäkring Large

 • Fullt försäkringsskydd under resan
 • Assistans dygnet runt av Travel Assistance
 • Täcker nödvändiga och skäliga kostnader vid akut sjukdom, olycksfall och hemtransport

Med denna försäkring kan du känna dig trygg om något oförutsett händer under din resa. Förutom de moment som ingår i Komplement till hemförsäkring Medium har du även alla försäkringsmoment som behövs för att kunna koppla av och njuta av din semester.

Sjukvård

Du får ersättning för dina vårdkostnader om du drabbas av akut sjukdom eller olycksfall under din resa. Försäkringen täcker allt från vårdkostnader till nödvändiga och skäliga kostnader och dessutom finns momentet hemtransport om något allvarligare skulle inträffa.

Om du blir sjuk eller skadar dig på resan kontakar du Travel Assistance eller någon av Vings personal på destinationen, för att få instruktioner om hur du ska gå tillväga.

Travel Assistance är öppen dygnet runt. Travel Assistance hjälper dig med hänvisning till närmaste sjukhus och ställer ut betalningsgarantier så du ska slippa egna utlägg. De säkerställer också att du hamnar hos en bra vårdgivare, så att du kan känna dig trygg på din resa.

Egendom

Om du blir bestulen eller drabbas av annan oförutsedd egendomsskada under resan.

Olycksfall

Drabbas du av skada under din semester som leder till bestående men kan du få ersättning för medicinsk invaliditet.

Övrigt

I övrigt inkluderas momenten hemtransport, resa till nära anhörig, ansvarsskydd, rättsskydd, överfall, krishjälp och evakuering.

I vår produktöversikt och försäkringsvillkor kan du läsa mer om vad respektive moment omfattar.

 

Reseförsäkring Large - för charterresor

Reseförsäkring - för reguljära resor

Komplement till hemförsäkringen

Om du har ett grundläggande reseskydd som du är nöjd med via din hemförsäkring rekommenderar vi dig att köpa vår försäkring Komplement till hemförsäkringen.

Detta innehåller försäkringen:

Ingen självrisk, ersättning från första kronan för sjukvårdskostnader

Generellt har hemförsäkringsbolagen en självrisk på 1 500 kr för varje skadetillfälle. Om du blir sjuk på resmålet och läkarbesöket kostar 900 kr får du vanligtvis ingen ersättning från ditt hemförsäkringsbolag. Däremot ersätter Goudas försäkring en sådan kostnad, det innebär att du faktiskt får ersättning från första kronan i och med att försäkringen alltid gäller helt utan självrisk.

Semestergaranti – tillval

Om du väljer att inkludera semestergaranti ingår följande moment:

Ny resa eller dagsersättning för förlorade resdagar vid sjukdom eller olycksfall

Blir du sängliggande eller inlagd på sjukhus mer än halva tiden av din resa? Då kan både du som blir sjuk och din medförsäkrade familj, alternativt medförsäkrad medresenär få en ny resa.

Kom ikapp resan

Om du missar avresan från Norden som du själv inte kunnat förutse och förhindra, får du hjälp att komma ikapp resan. Om du förlorar mer än halva restiden kan du få en ny resa.

Karantänomfattning

Gouda har utvidgat omfattningen i reseförsäkringen och ersätter merkostnader om du blir satt i karantän av utländska myndigheter under resan - oavsett om du är sjuk eller inte - om du inte kan resa hem som planerat.

Flyg och bagageförsening på ut & hemresa

Blir ditt flyg eller bagage försenat på ut eller hemresa ersätter Gouda dig efter 4 timmar utan krav på kvitton för utlägg.  

Självrisk hemma

Försäkringen täcker om du till exempel råkar ut för inbrott i din privata bostad eller får inbrott i bilen som du parkerat på flygplatsen under tiden du är ute och reser. Då hjälper den kompletterande försäkringen dig med den självrisk du måste betala till ditt hem- eller bilförsäkringsbolag

Självrisk på hyrbil

Trots att du tecknar försäkring när du hyr bil kan det bli väldigt dyrt om något händer med bilen. Biluthyraren har ofta höga självrisker. Men genom denna extra reseförsäkring har du rätt till ersättning för självrisken alternativt skadan som understiger självrisken på hyrbilen. Maxersättningen är dock 10 000 kr.

 

Komplement till hemförsäkringen - för reguljära resor

Reseförsäkring – en reseförsäkring med fullt skydd

Rekommenderas till dig som saknar hemförsäkring eller önskar ett mer omfattande reseskydd.

Med denna försäkring kan du känna dig trygg om något oförutsett händer under din resa. Förutom de moment som ingår i Komplementet till hemförsäkringen har du även alla försäkringsmoment som behövs för att kunna koppla av och njuta av din semester.

Detta innehåller försäkringen:

 • Fullt försäkringsskydd under resan med Gouda som försäkringsgivare
 • Assistans dygnet runt av Travel Assistance
 • Täcker nödvändiga och skäliga kostnader vid akut sjukdom, olycksfall och hemtransport

Sjukvård

Du får ersättning för dina vårdkostnader om du drabbas av akut sjukdom eller olycksfall under din resa. Försäkringen täcker allt från vårdkostnader till nödvändiga och skäliga kostnader och dessutom finns momentet hemtransport om något allvarligare skulle inträffa.

Om du blir sjuk eller skadar dig på resan kontaktar du Travel Assistance för att få instruktioner om hur du ska gå tillväga.

Travel Assistance är öppen dygnet runt. Travel Assistance hjälper dig med hänvisning till närmaste sjukhus och ställer ut betalningsgarantier så du ska slippa egna utlägg. De säkerställer också att du hamnar hos en bra vårdgivare, så att du kan känna dig trygg på din resa.

Olycksfall

Drabbas du av skada under din semester som leder till bestående men kan du få ersättning för medicinsk invaliditet.

Övrigt

I övrigt inkluderas momenten hemtransport, resa till nära anhörig, ansvarsskydd, rättsskydd, överfall, krishjälp och evakuering

Egendom (tillval)

Om du blir bestulen eller drabbas av annan oförutsedd egendomsskada under resan.

Semestergarantin (tillval)

Ny resa eller dagsersättning för förlorade resdagar vid sjukdom eller olycksfall

Blir du sängliggande eller inlagd på sjukhus mer än halva tiden av din resa? Då kan både du som blir sjuk och din medförsäkrade familj, alternativt medförsäkrad medresenär få en ny resa.

Kom ikapp resan

Om du missar avresan från Norden som du själv inte kunnat förutse och förhindra, får du hjälp att komma ikapp resan. Om du förlorar mer än halva restiden kan du få en ny resa.

Karantänomfattning

Gouda har utvidgat omfattningen i reseförsäkringen och ersätter merkostnader om du blir satt i karantän av utländska myndigheter under resan - oavsett om du är sjuk eller inte - om du inte kan resa hem som planerat.

Flyg och bagageförsening på ut & hemresa

Blir ditt flyg eller bagage försenat på ut eller hemresa ersätter Gouda dig efter 4 timmar utan krav på kvitton för utlägg.  

Självrisk hemma

Försäkringen täcker om du till exempel råkar ut för inbrott i din privata bostad eller får inbrott i bilen som du parkerat på flygplatsen under tiden du är ute och reser. Då hjälper den kompletterande försäkringen dig med den självrisk du måste betala till ditt hem- eller bilförsäkringsbolag

Självrisk på hyrbil

Trots att du tecknar försäkring när du hyr bil kan det bli väldigt dyrt om något händer med bilen. Biluthyraren har ofta höga självrisker. Men genom denna extra reseförsäkring har du rätt till ersättning för självrisken alternativt skadan som understiger självrisken på hyrbilen. Maxersättningen är dock 10 000 kr.

 

Reseförsäkring med fullt skydd - för reguljära resor

Avbeställningsförsäkring - för reguljära resor

I samband med att du köper din resa är det alltid bra att teckna en avbeställningsförsäkring så att du kan få dina pengar tillbaka om något oförutsätt händer som hindrar dig från att resa.

Med Goudas Avbeställningsförsäkring kan du försäkra dina färdbiljetter, men även andra resekostnader såsom hotell, transfer, evenemang, en specifik aktivitet med mera.

Goudas Avbeställningsförsäkring försäkrar dina resekostnader och gäller helt utan självrisk.

 

Avbeställningsförsäkring

Grupp- och Konferensförsäkring

Försäkringen passar perfekt för gruppresor, allt från kompisgäng till stora konferensgrupper. Försäkringen ger ett fullgott reseskydd, vilket innebär att ingen annan försäkring krävs, den försäkrar både dig och resan.

 

Grupp- och Konferensförsäkring

Vid skada

Skadehändelse under resan - de vanligaste händelserna

Behov av läkarvård

Vid behov av läkarvård, kontakta Vings reseledare på plats. Om ditt tillstånd är akut ska läkare/sjukhus kontaktas i första hand.

Stöld/rån/inbrott

Polisanmäl händelsen i direkt anslutning till stölden. Kontakta Vings reseledare på plats, alternativt posta handlingen till Gouda tillsammans med en ifylld skadeanmälan samt kvitton på de förlorade föremålen när du kommer hem. Vid överfall i samband med händelsen, bifogas även läkarintyg.

Bagageförsening

Anmäl till ansvarig transportör, så att du får en skaderapport (PIR-rapport) som styrker förseningen. Kontakta Vings reseledare på plats, alternativt posta handlingen till Gouda tillsammans med en ifylld skadeanmälan, samt eventuella kvitton på kostnader som uppstått i samband med bagageförsening, när du kommer hem.

Försening av allmänt färdmedel

Inhämta intyg från ansvarig transportör, som styrker förseningen. Kontakta Vings reseledare på plats, alternativt posta handlingen till Gouda tillsammans med en ifylld skadeanmälan, samt eventuella kvitton på kostnader som uppstått i samband med försening, när du kommer hem.

Har du tecknat Goudas Avbeställningsförsäkring?

Har du tecknat en avbeställningsförsäkring för din reguljära resa och blir sjuk eller av annan anledning inte kan företa din resa? Du ska då börja med att kontakta Ving för att avboka din resa. Därefter kontaktar du Goudas skadeavdelning så att de kan påbörja ditt avbeställningsärende.

Kontaktuppgifter

Blir du allvarligt sjuk på din resa och har tecknat ett komplement till hemförsäkringen ska du kontakta ditt hemförsäkringbolag och den alarmcentral som är kopplad till dem.

Vid akut skada som kräver omedelbar assistans:

Travel Assistance (24-timmars assistans)
A.C Meyers Vænge 9
2450 København SV
Danmark
Tel: + 45 33 15 60 60

Vid övriga skador kontakta Goudas Skadeavdelning

Gouda Reseförsäkring
Tel: 08-615 28 00

Frågor och svar

 • Vi vet att många ställer sig frågande till att teckna en extra reseförsäkring när man redan har ett reseskydd i sin hemförsäkring och dessutom betalat (resan) med kort.

  Dessa försäkringar är absolut bra att ha i grund och botten. Men med en extra reseförsäkring täpper man till det som saknas i det reseskydd man redan har via sin hemförsäkring.  Det innebär att du aldrig blir dubbelförsäkrad. Läs gärna mer under produkterna till vänster i meny.

 • Ditt försäkringsnummer är det samma som ditt bokningsnummer, som du finner på din bokningsbekräftelse/resebevis hos Ving.

 • Gouda kan snabbt hjälpa dig – du mailar eller ringer till oss då du tecknat och betalat försäkringen. Uppge bara ditt boknings-/försäkringsnummer, så ställer vi snarast ut ditt försäkringsintyg och skickar det tillbaka via mail, fax eller post – vilket som önskas.

  Obs! Intyg kan endast ställas ut för period då försäkringen är tecknad med fullt skydd hos Gouda – inte för period då försäkringen tecknats som ett ”Komplement till hemförsäkring”.

 • Vissa flygbolag tillåter flygresor i slutet av graviditeten men det betyder inte att reseförsäkringen gäller lika länge, därför är det viktigt att undersöka hur just din hemförsäkring täcker när du ska ut och resa och är gravid. Reseskyddet som ingår i en hemförsäkring gäller normalt fram till graviditetsvecka 28 (v 27+6). Goudas Komplement passar perfekt för dig som är gravid, så länge hemförsäkringen täcker graviditet och du inte överstigit graviditetsvecka 28.

  Reser du efter vecka 28 eller om ditt hemförsäkringsbolag inte täcker kostnader för komplikationer under en resa, då rekommenderar vi att du tecknar Goudas Reseförsäkring Large som gäller t.o.m. graviditetsveckan 32 (dvs.31+6). Försäkringen omfattar nödvändiga och skäliga kostnader för vård, både för mamman och barnet, om komplikationer tillstöter under försäkringsperioden.

 • Om du har en kronisk sjukdom eller en annan existerande sjukdom som inte varit stabil under de sista 6 månaderna och ska resa utomlands är det viktigt att känna till att det finns vissa undantag i försäkringen. Försäkringen täcker vid försämring av kronisk sjukdom, om sjukdoms­tillståndet varit stabilt de senaste 6 månaderna före det att försäkringen tecknats.

 • Nedan följer en guide som beskriver tillvägagångssättet beroende på vad du har råkat ut för.

  Behov av läkarvård
  Vid behov av läkarvård, kontakta Vings reseledare på plats. Om ditt tillstånd är akut ska läkare/sjukhus kontaktas i första hand.

  Stöld/rån/inbrott
  Polisanmälan händelsen i direkt anslutning till stölden. Kontakta Vings reseledare på plats alternativt, posta handlingen till Gouda tillsammans med en ifylld skadeanmälan samt kvitton på de förlorade föremålen när du kommer hem. Vid överfall i samband med händelsen, bifogas även läkarintyg.

  Bagageförsening

  Anmäl till ansvarig transportör, så att du får en skaderapport (PIR-rapport) som styrker förseningen. Kontakta Vings reseledare på plats alternativt, posta handlingen till Gouda tillsammans med en ifylld skadeanmälan, samt eventuella kvitton på kostnader som uppstått i samband med bagageförsening, när du kommer hem.

  Försening av allmänt färdmedel

  Inhämta intyg från ansvarig transportör, som styrker förseningen. Kontakta Vings reseledare på plats alternativt, posta handlingen till Gouda tillsammans med en ifylld skadeanmälan, samt eventuella kvitton på kostnader som uppstått i samband med försening, när du kommer hem.

Kontakta oss

Gouda Reseförsäkring
Tel: 08-615 28 00

Travel Assistance (24-timmars assistans)
Tel: +45 33 15 60 60