EXPAT Business

Försäkring för anställda som ska arbeta utomlands under en längre tid. Vid utlandsstationering är det viktigt att ha ett försäkringsskydd som är anpassat efter den anställdes försäkringsbehov, vi erbjuder därför en flexibel och skräddarsydd lösning.

Offertförfrågan
För offertförfrågan eller köp av försäkring vänligen kontakta oss på 08-615 28 00. Offertförfrågan kan även göras direkt via offertformuläret du hittar över.

 

Relaterat innehåll

Försäkring för utlandsstationerad – Trygghet och säkerhet över alla gränser

När du som anställd är utstationerad utomlands har du kanske ditt huvudsakliga fokus på spännande karriärmöjligheter och bra upplevelser för dig själv och den medföljande familjen.

När du förändrar vardagen genom att flytta till ett nytt land, ett nytt jobb, en ny skola för barnen, nya vänner och mycket mer, kan det också finnas osäkerhet och oro över hur man kan få hjälp vid exempelvis sjukdom eller olycksfall.

Önskan att skapa säkerhet i de nya omständigheterna har arbetstagaren och arbetsgivaren gemensamt. Företaget måste också ta hand om sin anställde under utstationeringen för att följa ”Duty of care” och samtidigt uppfylla ansvaret som arbetsgivare.

Gouda Reseförsäkring erbjuder skräddarsydda försäkringslösningar för företag med utstationerad personal tillsammans med Chubb European Group SE.

Tillsammans har Gouda Reseförsäkring och Chubb European Group SE lång erfarenhet att arbeta för att säkerställa att utstationerad personal har lokal säkerhet på en global arbetsmarknad, som ibland är långt i från det välkända ramverket i hemlandet.

Genom att kombinera våra kompetenser stärker vi vårt erbjudande och därför har Gouda Reseförsäkring och Chubb European Group SE ingått ett nordiskt partnerskap.

Tillsammans erbjuder Gouda och Chubb en försäkringslösning till utlandsstationerad personal som innehåller Goudas välkända goda service och Chubbs möjlighet att utfärda lokala försäkringar och reglera lokala skatter i de nästan 200 länder i världen där Chubb är lokalt representerade.

Vad betyder detta för ditt företag och dina anställda? 
Gouda kommer framöver att vara försäkringsförmedlare och ansvara för allt kring utlandsstationeringsförsäkringen. Gouda kommer fortsättningsvis att ansvara för både rådgivning och försäljning av utlandsstationeringsförsäkringar i partnerskapet. Travel Assistance kommer tillsammans med Travel Claims fortfarande ge den utsända personalen “trygghet och säkerhet över alla gränser”.

Den utlandsstationerade personalen ska därför fortsättningsvis ta kontakt med vår erfarna nordiska alarmcentral,Travel Assistance samt Travel Claims, skadeavdelningen, om de har behov av akut hjälp/assistans under sin utlandsstationering.

Vad betyder detta för försäkringen?
Chubb European Group SE (Svensk filial) är försäkringsgivare och försäkringen tecknas därmed hos Chubb via Goudas säljavdelning. Chubb har genom sitt nätverk möjlighet att utfärda lokala försäkringar i de länder där lokal försäkring krävs.

Offertförfrågan
För offertförfrågan eller köp av försäkring vänligen kontakta oss på 08-615 28 00. Offertförfrågan kan även göras direkt via offertformuläret du hittar över.