Seniorreseförsäkring

Du som är över 70 år och tecknar Goudas Seniorreseförsäkring får trygghet under din resa utomlands. Blir du sjuk eller skadad, får du hjälp av vår egen alarmcentral – Gouda alarm. De har öppet dygnet runt och kan vägleda dig i medicinska frågor, hänvisa till närmaste vårdgivare och ställa ut betalnings-garantier. Allt för att du ska känna dig trygg om något oförutsett händer, oavsett var i världen du befinner dig.

Förköpsinformation och fullständiga villkor

Beräkna pris och köp försäkring

På några få minuter kan du beräkna pris och beställa en reseförsäkring.