Navigation, sök och inloggning

B2F0E3

Seniorreseförsäkring

För resor inom Europa eller världen för dig över 70 år. Från 2 – 365 dagar.

  • Alarmcentral dygnet runt
  • Täckning vid sportaktiviteter som dykning, forsränning och bergsvandring.
  • Komplement till hemförsäkringen eller full försäkring
  • Ingen självrisk

> Ladda ner För- och efterköpsinformation för Seniorreseförsäkringen

> Ladda ner Fullständigt villkor

Trygghet

Goudas Seniorreseförsäkring ger dig trygghet under resan. Om du blir sjuk eller skadad, får du hjälp av vår egen alarmcentral. De har öppet dygnet runt och kan vägleda dig i medicinska frågor, hänvisa till närmaste vårdgivare och ge betalningsgarantier. Våra läkare, sjuksköterskor och krispsykologer är alltid tillgängliga – allt för att du ska känna dig trygg under resan och vara säker på att få effektiv assistans om något oförutsett händer.

Valmöjligheter

Goudas Seniorreseförsäkring är flexibel och kan anpassas efter dina behov. Du har tre olika teckningsalternativ och i dessa finns två valbara försäkringsmoment.

1. Reseförsäkring =  Försäkring från dag 1. Du har ett fullt försäkringsskydd under hela resan.

2. Försäkring från dag 46
Försäkringen startar dag 46 på resan med ett fullt skydd, under förutsättning att du under resans dag 1 - 45 endast ska utnyttja din hemförsäkrings reseskydd eller Goudas reseförsäkring.

3. Komplement till hemförsäkring
För resor kortare än 45 dagar
• Ersättning för självrisk i hemförsäkringens reseskydd
• Invaliditetsersättning vid olycka
• Extra egendomsskydd (valbart)
• Semestergaranti (valbart)

För resor längre än 45 dagar
• Ersättning enligt ovan dag 1 - 45, från dag 46 gäller fullt försäkringsskydd
• Semestergaranti exkluderas helt 

VALBARA MOMENT
Egendomsskydd
Vid förlust av ditt bagage under resan, kan egendomsskyddet ge täckning upp till 25 000 kr. 

Semestergaranti  (endast valbart för resor kortare än 45 dagar)
Med detta försäkringsmoment kan du till exempel få ersättning per dag eller ersättningsresa, om syftet med resan förstörs pga medicinska skäl. Ersättning lämnas också om du missar utresan eller hemresan, eller om du eller ditt bagage blir försenat.

Försäkringsomfattning

 
 GRUNDOMFATTNING
 Komplement till hemförsäkring dag 1 till 45Fullt skydd dag 46 til 365 eller dag 1 till 45/365
Vård  
Akut läkar-/sjukhusvård2.000 kr.Nödvändiga och skäliga kostnader 
Akut tandläkarvård2.000 kr.Nödvändiga och skäliga kostnader 
Sjuk-/hemtransport2.000 kr.Nödvändiga och skäliga kostnader 
Anhörigs resa till försäkringstagare2.000 kr.Nödvändiga och skäliga kostnader 
Resekostnader för att besöka nära anhörig2.000 kr.Nödvändiga och skäliga kostnader 
Olycksfall  
Invaliditet50.000 kr. 50.000 kr.
Dödsfall25.000 kr. 25.000 kr.
Hjälpmedel25.000 kr.25.000 kr. 
Ansvarsskydd10.000 kr.5.000.000 kr. 
Överfallsskydd10.000 kr.500.000 kr. 
Rättsskydd10.000 kr.100.000 kr. 
Krishjälp10.000 kr.10.000 kr. 
Evakuering2.000 kr.50.000 kr. 
 VALBARA MOMENT
Egendomsskydd *  
Personlig lösegendom
(varav kontanter 2.000 kr)
2.000 kr.25.000 kr. 
Färdbiljetter2.000 kr. 20.000 kr.
Resehandlingar2.000 kr. 10.000 kr.
Kompletterande egendomsersättning10.000 kr. -
Merkostnader2.000 kr. 2.000 kr.
Semestergaranti** Se vänster spalt (Endast möjlig vid resor kortare än 45 dagar)            
Komma ikapp resan30.000 kr.
Försening mer än 4/12 tim300/500 kr.
Bagageförsening utresa 4/12/24 tim300/500/500 kr.
Bagageförsening hemresa 4/12 tim300/400 kr. 
Förstörd semester - dagsersättning30.000 kr.
Anslutningsskydd2.000 kr.
Hyra av sportutrustning5.000 kr.
Återbetalning av aktivitetskostnad10.000 kr.
Självrisk hyrd bil, båt, mc, moped eller cykel10.000 kr.
Självrisk hem-/villa-/bilförsäkring10.000 kr.
Självrisk reseskydd hem-/
villaförsäkring
2.000 kr.
Oförutsedda kostnader2.000 kr.

**) Möjlig att teckna endast för resor kortare än 45 dagar