Navigation, sök och inloggning

B2F0E3

Anmäl skada

Befinner du dig utomlands och är behov av hjälp, som exempelvis söka vård, ska du alltid kontakta Gouda Alarm vid skada på +45 33 15 60 60 eller mejla till alarm@gouda-rf.se.

Har du kommit hem och har varit sjuk under resan eller råkat ut för något annat som du vill anmäla? Vi ber dig då fylla i en skadeanmälan och bifoga nödvändiga handlingar för händelsen t.ex. kvitton, läkarintyg, polisanmälan mm. Anmälan tillsammans med handlingar mejlas till claims@gouda-rf.se

Är du företagskund? Vänligen mejla din anmälan till businessclaims@gouda-rf.se.

Har du tecknat försäkring som ett komplement till reseskyddet i din hem/villahemförsäkring, ska du under komplementperioden vid akut skada kontakta den larmcentral som är knuten till din hem-/villahemförsäkring.

Kontakta Gouda Alarm

Vid skada utomlands
Tel: +45 33 15 60 60
Fax: +45 33 15 60 61
E-post: alarm@gouda-rf.se

Vid skada i USA/Kanada
Tel: +1 86668 GOUDA
E-post: alarm@gouda-rf.se

Skadehändelser, agerande och nödvändig dokumentation

Vad du behöver skicka med din skadeanmälan beror på vad som har hänt och vilken försäkring du har. Här kan du se vilka intyg/kvitton du behöver skicka in för de olika händelser. Följande handlingar vill vi alltid att du skickar med din skadeanmälningsblankett:

 • Biljett eller resehandling som visar resans pris, resmål och reseperiod. Har du köpt din försäkring via en researrangör ska det också framgå vilken försäkring du har köpt.
 • Är du företagskund och har vår tjänstereseförsäkring vill vi att du bifogar ett arbetsgivarintyg där det framgår resmål, reseperiod och syfte med resan.

 • Vad ska du göra om nedan händer?

  • Förseningsintyg med uppgift om orsaken till förseningen och hur länge förseningen varat (det får du till exempel av flygbolaget).
  • Kvitto på inköp under förseningen (till exempel mat och dryck).
  • Anmälan till flygbolaget om att bagaget blivit försenat (PIR-rapport).
  • Kvitto på nödvändiga inköp.
  • Har du blivit av med din väska? Se: "Vid förlorad, skadad eller stulen egendom".
  • Kvitto som visar sjukvårds- och läkemedelskostnad (i original).
  • Läkarintyg.
  • För dödsfallsersättning vid olycksfall behöver ni skicka in dödsattest från läkare och dödsboets kontonummer.
  • Biljett och bokningsbekräftelse där priset på resan framgår.
  • Intyg som bekräftar orsaken till avbeställningen (till exempel läkarintyg, polisanmälan, dödsattest).
  • Om du avbokar en resa ska du också skicka med ett intyg från din researrangör där avbokningskostnaden framgår.
  • Kontoutdrag från den bank betalningen till researrangören gått från.
  • Om du har blivit sjuk eller råkat ut för en olycka - läkarintyg med uppgift om diagnos och antalet sjukdagar.
  • Om du har råkat  ut för en annan allvarlig händelse - polisanmälan, läkarintyg, intyg från behörig myndighet eller liknande.
  • Dokumentation från bil-/hyrbil-/villahemförsäkring som visar att du har fått ersättning och som styrker avdragen självrisk.
  • Om skadan är polisanmäld ska kopia av polisrapporten också bifogas.
  • Vid stöld ska du skicka med en polisanmälan.
  • Om ditt bagage skadats under flygresan ska du skicka med en anmälan till flygbolaget (PIR-rapport).
  • Om ditt bagage har försvunnit efter incheckning ska du skicka med en slutrapport från flygbolaget som bekräftar. att de inte kunnat hitta bagaget och vilken ersättning du fått från dem.
  • Om du har möjlighet är det också bra att skicka kvitto på din förlorade/skadade egendom.
  • Intyg som bekräftar händelsen.
  • Kvitton på eventuella kostnader som du vill ha ersättning för.