Så gäller din försäkring

Coronavirus

Vi övervakar situationen med spridning av Coronavirus (Covid-19).

Vi uppmanar våra kunder att hålla sig uppdaterade på www.regeringen.se/uds-reseinformation/ eller kontakta din resebyrå för vägledning. 

Informationen är uppdaterad den 31 oktober 2022.

Frågor och svar

Här kan du läsa svaren på de frågor vi oftast får från våra kunder.

Covid-19

Våra försäkringar gäller som vanligt enligt villkor, trots UDs reseavrådan vad gäller Covid-19. Det vill säga att försäkringen lämnar ersättning för dina vårdkostnader om du skulle insjukna i Covid-19, på samma vis som försäkringen omfattar övriga sjukdomar.

OBS! Försäkringen gäller inte om reseavrådan är på grund av krig, oroligheter eller liknande.

Försäkringen omfattar inte evakueringskostnader i samband med Covid-19, till exempel om UD skulle gå ut med en evakueringsuppmaning där man uppmanar alla svenskar att resa hem till Sverige. Denna kostnad är inget som försäkringen omfattar.

Missar du avresan på grund av långa köer på flygplatsen?

Våra försäkringar omfattar inte missad resa till följd av de långa köerna vid säkerhetskontrollen på flygplatsen.

Försäkringen gäller om du missar din resa på grund av en plötslig och oförutsedd händelse. Då detta redan är känt betraktas inte händelsen som oförutsedd.

 • Ja, Om du tecknar försäkringsalternativet Reseförsäkring med tillval semestergaranti så gäller försäkringen om du oförutsett sätts i karantän under resan på grund av Covid-19, oavsett om du är smittad eller ej. Tillvalet skall köpas för hela reseperioden, för resor som är maximalt 45 dagar. Obs! Var uppmärksam på att du inte endast kan köpa försäkringen för de första dina första resdagar på resan. Försäkringen måste alltid köpas så den stämmer överens med ditt faktiska utrese och hemresedatum till Sverige.

 • Om du väljer försäkringsalternativet komplement till hemförsäkring så gäller din hemförsäkringen som din huvudförsäkringsgivare. Gouda ersätter då självrisken upp till 2 000Sek. Du skall då säkerställa att hemförsäkringen inte har undantag för pandemier/epidemier samt undantag generellt för Covid-19. Om det finns undantag för pandemier/epidemier och Covid-19 behöver du teckna försäkringsalternativet Reseförsäkring.

 • Vår försäkring täcker om du  planerar att resa, trots att UD avråder, om avrådan är relaterad till Covid-19. Försäkringen täcker om du skulle insjukna med COVID-19, på samma sätt som för andra sjukdomar.

  Det försäkringen inte täcker i samband med COVID-19 är evakuering, till exempel om UD utmanar alla svenskar att resa hem pga Covid-19. Vid tex krig eller andra oroligheter som inte är kopplat till COVID-19 gäller evakueringsskyddet i försäkringen som vanligt

 • Om du har ett fritidshus utomlands och väljer att arbeta "hemifrån" därifrån, anses det vara en semesterresa även om du utför arbete för din arbetsgivare under din vistelse.

  Du behöver därför en reseförsäkring som täcker semester under hela perioden.

  Tänk på! Vänligen kontrollera om vistelsen påverkar din skattebetalning eller din anställning.

  Observera att vi alltid rekommenderar att du följer UDs reserekommendationer.

  Om resan görs på begäran av din arbetsgivare och på dennes bekostnad definieras resan som en affärsresa.

 • Under resan

 • Om du befinner dig i utlandet kan du inte teckna en giltig försäkring via vår hemsida. Vi ber dig ta kontakt med vårt kundcenter via e-post info@gouda-rf.se eller telefon: 08 – 615 28 00.

 • Ja försäkringen gäller för Corona precis på samma sätt som andra sjukdomar som kräver akut läkarvård. Blir du sjuk under resan ska du kontakta Gouda Alarm på telefon: +45 33 15 60 60.

 • Om du befinner dig i utlandet och gärna vill hem så ska du ta kontakt med din resebyrå eller ditt flygbolag och få dem att hjälpa dig med att ändra din hemresa.

  Om det inte finns möjlighet till att komma hem från din destination ska du vända dig till ambassaden i det land du befinner dig för att få hjälp samt anmäla dig till svensklistan.

 • Om du befinner dig på resa och har ett giltigt reseskydd via Gouda, din hemförsäkring eller ett annat svenskt försäkringsbolag och önskar att förlänga din försäkring ber vi dig ta kontakt med vårt kundcenter via telefon: 08 – 615 28 00.

 • Beroende på vad som hänt kan du ha rätt till ersättning från flygbolag, resebolag eller din försäkring.

  Om du blir försenad på resan på grund av strejk ska du får ersättning av flygbolaget eller researrangören efter 4 timmars försening och pengarna tillbaka om förseningen överstiger 5 timmar.

  Har du påbörjat din resa med en betald privat reseförsäkring hos Gouda innan strejken bröt ut kan du få ersättning för förseningen från vissa av våra försäkringar. Vilka försäkringar det rör sig om framgår av dina försäkringsvillkor.

  Tänk på! Det är alltid flygbolaget som har det primära ansvaret i dessa sammanhang. Du ska vända dig till ansvarig transportör/arrangör för att få ut ersättning för dina kostnader samt eventuella ytterligare kompensationsersättningar.

  Har du en tjänstereseförsäkring ska du vända dig till ansvarig transportör för eventuell ersättning.

  OBS! Av ditt försäkringsbrev framgår det vilken typ av försäkring du har hos oss och vilka maxbelopp som gäller.

  Du kan läsa mer på www.hallakonsument.se eller https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/index_sv.htm

 • Om ditt flyg till Sverige har blivit inställt ska du först och främst ta kontakt med ditt flygbolag eller din resebyrå för ombokning eller återbetalning av din biljett, så du kan köpa en ny.

  Om det inte finns möjlighet till att komma hem från din destination ska du vända dig till ambassaden i det land du befinner dig för hjälp samt anmäla dig till svensklistan.

  Om du inte kan få hjälp av Utrikesdepartementet eller din resebyrå/flygbolag att komma hem till Sverige igen kan du alltid kontakta vår alarmcentral på telefonnummer +45 15 33 60 60.

 • Enligt paketreselagen har arrangören ett vidsträckt ansvar för att resenärer får det denne betalat för. Det är dock resenärens ansvar att inställa sig i tid för avresan. Resenärer som inte kommer i tid för ombordstigning och därför missar avresan har normalt sett inte rätt till någon ersättning. Detta gäller även om resenären infunnit sig på flygplatsen i god tid före avresa.

  Vi rekommenderar därför att vara i god tid på flygplatsen och att du håller dig uppdaterad vad gäller köer till säkerhetskontroller med mera. Försäkringarna vi har gäller för om något plötslig och oförutsett händer vilket inte är fallet med köer numera.

 • Blir ditt flyg inställt har du i regel rätt till ombokning eller återbetalning av biljetterna via flygbolaget, men du kan även ha rätt till ersättning och hjälp från flygbolaget. Har du köpt en paketresa ska du kontakta resebyrån för hjälp.

  Blir ditt flyg försenat kan du söka ersättning för merkostnader via flygbolaget och kompensation via din försäkring.

  OBS! Av ditt försäkringsbrev framgår det vilken typ av försäkring du har hos oss och vilka maxbelopp som gäller. Du kan läsa mer på www.hallakonsument.se eller https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/index_sv.htm

 • En bagageförsening är aldrig kul. Vi tipsar dig om att ha extra ombyte i ditt handbagage och att du inte packar nödvändiga mediciner och stöldbegärlig egendom i ditt incheckade bagage.

  Goudas försäkringar gäller vid bagageförsening om momentet Bagageförsening är inkluderat i skyddet du köpt hos oss. Se ditt försäkringsbrev för mer information.

  Tänk på att transportören har ett ansvar för ditt bagage och du kan ha rätt till ersättning via transportören. Bagage som checkas in ska komma fram oskadat och i tid till den destination det checkats in för.

  OBS! Av ditt försäkringsbrev framgår det vilken typ av försäkring du har hos oss och vilka maxbelopp som gäller. Du kan läsa mer på www.hallakonsument.se eller https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/index_sv.htm

Önskar du avbeställa din resa?

Avbeställningsförsäkring - Jag vill avbeställa min resa, vad täcker min försäkring?

Försäkringen omfattar avbokningskostnaden, alltså det du inte får ersättning för av flygbolag/resebyrå när du avbokar till följd av en ersättningsbar händelse som omfattas av din avbeställningsförsäkring.

Om UD avråder från resa till ditt resmål ska du kontakta din resebyrå som kan hjälpa dig i enlighet med paketreselagen. Har du köpt biljetter och hotell separat ska du kontakta flygbolaget och hotellet direkt.

OBS! detta gäller enbart om du köpt försäkring med tillägget ”resans syfte” och betalat 6% av resans pris i premie.

Företagskunder

UD avråder ibland från icke nödvändiga resor till vissa länder. Syftet med avrådan är att förhindra ytterligare spridning av viruset, att inte belasta lokal sjukvård och att man inte ska utsätta sig själv eller andra för ökad smittorisk. Uppdaterad information om vilka länder avrådan gäller för finns på UDs hemsida.

Vi vill därför uppmana alla våra kunder att begränsa sitt resande så mycket det går, att ta sitt samhällsansvar och att endast genomföra nödvändiga tjänsteresor utomlands. Utöver smittorisk kan resande i nuläget också innebära risk att hamna i en situation där försäkringen inte kan hjälpa på grund av situationen på det specifika resmålet.

Om du planerar en tjänsteresa framöver under aktuell UD-avrådan, ber vi dig att ta kontakt med oss på Gouda för att få mer detaljerad information kring hur situationen ser ut och hur den kan påverka er planerade resa. Goudas företagsavdelning nås på telefon 08-615 28 00.

Vi rekommenderar att du kontaktar din läkare så snart som möjligt om du har några symtom på Coronavirus

  • Om du drabbas av akut sjukdom under din tjänsteresa, omfattar försäkringen bland annat sjukvårdskostnader och hemtransport till följd av detta.
  • Om du sätts i karantän under din resa för att du är sjuk och exempelvis missar din hemresa, ersätter försäkringen merkostnader enligt villkor. Du måste då kontakta Gouda Alarm som kan hjälpa till med det praktiska.
  • Enligt villkor ersätter försäkringen evakueringskostnader när svenska UD (eller motsvarande myndighet) rekommenderar evakuering. Försäkringen ersätter även om svenska UD (eller motsvarande myndighet) rekommenderar att du återvänder hem på grund av livshotande epidemier i det område där du befinner dig.
  • Om du reser utomlands rekommenderar vi att du registrerar dig på Svensklistan. Uppgifterna kan vid behov användas av UD eller ambassaden för att kontakta dig om en konsulär krissituation skulle inträffa.

  Har du ett krav på ersättning så ber vi dig gör en anmälan. Vid akuta ärenden till följd av sjukdom eller skada kontakta Gouda Alarm på telefon: +45 33 15 60 60.

   

  • Om du eller någon i din familj blir akut sjuk vilket gör att du inte kan påbörja din resa från Sverige kan du få ersättning om du har tillvalet avbeställning i din tjänstereseförsäkring. Observera att medicinsk dokumentation krävs.
  • Om UD avråder att du reser till ditt resmål ska du kontakta din resebyrå för rådgivning och eventuell återbetalning.

Vart vänder jag mig om något har hänt?

Akuta ärenden

Om du befinner dig utomlands och har behov av akut hjälp/assistans, hänvisar vi dig att kontakta vår 24-timmars Travel Assistance på telefon +45 33 15 60 60.

Utlägg under resan

Du ska i första hand ta kontakt med din resebyrå eller flygsällskap för att yrka på ersättning för dina flygbiljetter. Därefter kan du anmäla ditt ersättningskrav till oss.

Anmäl ditt ersättningskrav online till oss.

Övriga skadeärenden

För övriga ärenden hänvisar vi till vår hemsida, Anmäl din skada online.

Vårt telefonnummer är 08-615 28 00 och vi nås kl 10-15.

På grund av den pågående pandemin samt den rådande situationen med köer på flygplatser runt om i Europa är handläggningstiden längre än normalt. Vi ber dig att ha ditt ärendenummer eller försäkringsnummer tillgängligt när du hör av dig till oss och tackar på hand för ditt tålamod.

Fick du inte svar på din fråga?

Har du övriga frågor är du varmt välkommen att kontakta oss.

I dagsläget är det många som ringer till oss vilket kan leda till väldigt långa väntetider på telefonen. Du har möjlighet att skicka oss ett mejl istället för att vänta på din tur i en telefonkö. Kontakta oss här.