Coronavirus: Så gäller din försäkring!

Vi övervakar situationen med spridning av Coronavirus (COVID-19) och uppmanar våra kunder att hålla sig uppdaterade på följande hemsidor UD l Folkhälsomyndigheten eller kontakta din resebyrå för vägledning.

Det som beskrivs nedan gäller för de kunder som har respektive omfattning i sina villkor. Informationen är uppdaterad 15. februar 2022.

Frågor och svar

Här kan du läsa svaren på de frågor vi oftast får från våra kunder. Vid övriga frågor är du självklart välkommen att kontakta oss.

I dagsläget är det många som ringer oss vilket kan leda till väldigt långa väntetider på telefonen. Du har möjlighet att skicka oss ett mail istället för att vänta på din tur i en telefonkö. Kontakta oss här.

Privatkund

Planerar du att resa just nu?

Vår försäkring täcker som vanligt enligt villkor, trots UDs reseavrådan. Det vill säga att försäkringen omfattar dina vårdkostnader om du skulle insjukna i COVID-19, på samma vis som försäkringen omfattar övriga sjukdomar. Så länge det är en reseavrådan på grund av COVID-19 är försäkringen aktiv. Om det finns en reseavrådan på grund av krig, oroligheter eller liknande så är inte försäkringen aktiv.

Försäkringen omfattar inte evakueringskostnader i samband med COVID-19, till exempel om UD skulle gå ut med en evakueringsuppmaning där man uppmanar alla svenskar att resa hem till Sverige. Denna kostnad är inget som försäkringen kan omfatta.  

 • Ja, Om du tecknar försäkringsalternativet Reseförsäkring med tillval semestergaranti så gäller försäkringen om du oförutsett sätts i karantän under resan på grund av Covid-19, oavsett om du är smittad eller ej. Tillvalet skall köpas för hela reseperioden, för resor som är maximalt 45 dagar. Obs! Var uppmärksam på att du inte endast kan köpa försäkringen för de första dina första resdagar på resan. Försäkringen måste alltid köpas så den stämmer överens med ditt faktiska utrese och hemresedatum till Sverige.

 • Om du väljer försäkringsalternativet komplement till hemförsäkring så gäller din hemförsäkringen som din huvudförsäkringsgivare. Gouda ersätter då självrisken upp till 2 000Sek. Du skall då säkerställa att hemförsäkringen inte har undantag för pandemier/epidemier samt undantag generellt för Covid-19. Om det finns undantag för pandemier/epidemier och Covid-19 behöver du teckna försäkringsalternativet Reseförsäkring.

 • Vår försäkring täcker om du  planerar att resa, trots att UD avråder, om avrådan är relaterad till Covid-19. Försäkringen täcker om du skulle insjukna med COVID-19, på samma sätt som för andra sjukdomar.

  Det försäkringen inte täcker i samband med COVID-19 är evakuering, till exempel om UD utmanar alla svenskar att resa hem pga Covid-19. Vid tex krig eller andra oroligheter som inte är kopplat till COVID-19 gäller evakueringsskyddet i försäkringen som vanligt

 • Om du har ett fritidshus utomlands och väljer att arbeta "hemifrån" därifrån, anses det vara en semesterresa även om du utför arbete för din arbetsgivare under din vistelse.

  Du behöver därför en reseförsäkring som täcker semester under hela perioden.

  Tänk på! Vänligen kontrollera om vistelsen påverkar din skattebetalning eller din anställning.

  Observera att vi alltid rekommenderar att du följer UDs reserekommendationer.

  Om resan görs på begäran av din arbetsgivare och på dennes bekostnad definieras resan som en affärsresa.

 • Är du i utlandet just nu?

 • Om du befinner dig i utlandet kan du inte teckna en giltig försäkring via vår hemsida. Vi ber dig ta kontakt med vårt kundcenter via e-mail info@gouda-rf.se eller telefon: 08 – 615 28 00.

 • Ja försäkringen gäller för Corona precis på samma sätt som andra sjukdomar som kräver akut läkarvård. Blir du sjuk under resan ska du kontakta Gouda Alarm på telefon: +45 33 15 60 60.

 • Om du befinner dig i utlandet och gärna vill hem så ska du ta kontakt med din resebyrå eller ditt flygbolag och få dem att hjälpa dig med att ändra din hemresa.

  Om det inte finns möjlighet till att komma hem från din destination ska du vända dig till ambassaden i det land du befinner dig för att få hjälp samt anmäla dig till svensklistan.

 • Om du befinner dig på resa och har ett giltigt reseskydd via Gouda, din hemförsäkring eller ett annat svenskt försäkringsbolag och önskar att förlänga din försäkring ber vi dig ta kontakt med vårt kundcenter via telefon: 08 – 615 28 00.

 • Om ditt flyg till Sverige har blivit inställt ska du först och främst ta kontakt med ditt flygbolag eller din resebyrå för ombokning eller återbetalning av din biljett, så du kan köpa en ny.

  Om det inte finns möjlighet till att komma hem från din destination ska du vända dig till ambassaden i det land du befinner dig för hjälp samt anmäla dig till svensklistan.

  Om du inte kan få hjälp av Utrikesdepartementet eller din resebyrå/flygbolag att komma hem till Sverige igen kan du alltid kontakta vår alarmcentral på telefonnummer +45 15 33 60 60.

 • Avbeställningsförsäkring

 • Om UD avråder från resa till ditt resmål ska du kontakta din resebyrå som kan hjälpa dig i enlighet med paketreselagen. Har du inte köpt en paketresa, kontakta ditt flygbolag.

  Kostnader som inte kan ersättas av resebyrå eller flygbolag kan du yrka ersättning för via din avbeställningsförsäkring hos Gouda.

  OBS! Detta gäller enbart om du köpt försäkringen med tillägget ”resans syfte” och betalat 6 % av resans pris i premie.

 • Har du haft utlägg under din resa?

 • Du ska i första hand ta kontakt med din resebyrå eller flygsällskap för att yrka på ersättning för dina flygbiljetter. Därefter kan du anmäla ditt ersättningskrav till oss.

  Anmäl ditt ersättningskrav online till oss.

Företagskund

Från och med den 30 juni 2020 avråder UD från icke nödvändiga resor till vissa länder fram till 31 augusti 2020, med anledning av Corona. Syftet med avrådan är att förhindra ytterligare spridning av viruset, att inte belasta lokal sjukvård och att man inte ska utsätta sig själv eller andra för ökad smittorisk. Uppdaterad information om vilka länder avrådan gäller för finns på UDs hemsida.

Vi vill därför uppmana alla våra kunder att begränsa sitt resande så mycket det går, att ta sitt samhällsansvar och att endast genomföra nödvändiga tjänsteresor utomlands. Utöver smittorisk kan resande i nuläget också innebära risk att hamna i en situation där försäkringen inte kan hjälpa  på grund av situationen på det specifika resmålet.

Om du planerar en tjänsteresa framöver under aktuell UD-avrådan, ber vi dig att ta kontakt med oss på Gouda för att få mer detaljerad information kring hur situationen ser ut och hur den kan påverka er planerade resa. Goudas företagsavdelning nås på telefon 08-615 28 00.

Vi rekommenderar att du kontaktar din läkare så snart som möjligt om du har några symtom på Coronavirus. 

Är du företagskund gäller följande:

  • Om du drabbas av akut sjukdom under din tjänsteresa, omfattar försäkringen bland annat sjukvårdskostnader och hemtransport till följd av detta.
  • Om du sätts i karantän under din resa för att du är sjuk och exempelvis missar din hemresa, ersätter försäkringen merkostnader enligt villkor. Du måste då kontakta Gouda Alarm som kan hjälpa till med det praktiska.
  • Enligt villkor ersätter försäkringen evakueringskostnader när svenska UD (eller motsvarande myndighet) rekommenderar evakuering. Försäkringen ersätter även om svenska UD (eller motsvarande myndighet) rekommenderar att du återvänder hem på grund av livshotande epidemier i det område där du befinner dig.
  • Om du reser utomlands rekommenderar vi att du registrerar dig på Svensklistan. Uppgifterna kan vid behov användas av UD eller ambassaden för att kontakta dig om en konsulär krissituation skulle inträffa.

  Har du ett krav på ersättning så ber vi dig gör en anmälan. Vid akuta ärenden till följd av sjukdom eller skada kontakta Gouda Alarm på telefon: +45 33 15 60 60.

   

  • Om du eller någon i din familj blir akut sjuk vilket gör att du inte kan påbörja din resa från Sverige kan du få ersättning om du har tillvalet avbeställning i din tjänstereseförsäkring. Observera att medicinsk dokumentation krävs.
  • Om UD avråder att du reser till ditt resmål ska du kontakta din resebyrå för rådgivning och eventuell återbetalning.

Vart vänder jag mig om jag har råkat ut för en skada?

Akuta ärenden

Om du befinner dig utomlands och har behov av akut hjälp/assistans, hänvisar vi dig att kontakta vår 24-timmars alarmcentral på telefon +45 33 15 60 60.

Övriga skadeärenden

För övriga skadeärenden hänvisar vi dig att ta kontakt med vår skadeavdelning på telefon 08-615 28 00 (Telefontid vardagar 10-15).

Du vet väl om att du kan göra din anmälan direkt på vår hemsida? Anmäl din skada online.

På grund av coronaviruset så har vi för tillfället många samtal och frågor kring skadeanmälan därav är skadebehandlingstiden längre än normalt. Ha alltid ditt ärendenummer tillgängligt vid kontakt med vår skadeavdelning.

Fick du inte svar på din fråga?

Här kan du läsa svaren på de frågor vi oftast får från våra kunder. Vid övriga frågor är du självklart välkommen att kontakta oss.

I dagsläget är det många som ringer oss vilket kan leda till väldigt långa väntetider på telefonen. Du har möjlighet att skicka oss ett mail istället för att vänta på din tur i en telefonkö. Kontakta oss här.