Navigation, sök och inloggning

B2F0E3

Studera utomlands

Vid studier utomlands

För dig som ska

  • Studera vid en utländsk läroanstalt
  • Utföra examensarbete
  • Utföra praktik utomlands som utgör en del av din utbildning

Studera Utomlands ger dig som ska studera utomlands ett omfattande person- och egendomsskydd. Försäkringen gäller utan självrisk, förutom på Rättsskydd.

> Ladda ner  För- och efterköpsinformation Studera Utomlands 

> Läs och ladda ner Fullständiga villkor 

Ladda ner broschyren 

 

Försäkra dig rätt!

Det är viktigt att du är rätt försäkrad under din studietid så att du faktiskt får den hjälp du behöver om du t.ex. blir sjuk, råkar ut för en olycka eller blir rånad. Många händelser som inträffar utomlands kan snabbt bli väldigt kostsamma och utan en försäkring måste du själv stå för alla kostnader.

Hur tecknas försäkringen?

Försäkringen kan tecknas för 12 månader per gång och kan förlängas vid fortsatta studier. Försäkringsperioden kan gälla från 14 dagar innan kursstart till 14 dagar efter avslutade studier.

Var gäller försäkringen?

Försäkringen gäller i ditt studieland samt under resor till andra länder inom ditt premieområde, under längst 14 dagar. Med premieområde menas Europa, världen exkl. USA eller världen inkl. USA.

Gouda Alarm - Hjälp och assistans dygnet runt

Blir du sjuk eller skadad, får du hjälp av vår egen alarmcentral. De har öppet dygnet runt och kan vägleda dig i medicinska frågor, hänvisa till närmaste vårdgivare, ställa ut betalningsgarantier och ordna med eventuell hemtransport.

Försäkringsintyg

Det är vanligt att skolor utomlands kräver att du har en försäkring. När du har tecknat och betalat din försäkring kan du kontakta Gouda och få ett personligt försäkringsintyg på engelska utfärdat för dig.

Försäkringsomfattning

 
 Grundskydd
Läkekostnader Nödvändiga och skäliga kostnader
Tandbehandling Nödvändiga och skäliga kostnader
Merkostnader för kost och logiNödvändiga och skäliga kostnader
Förlossning Kontakta Gouda
Resekostnader i samband med sjukdom och/eller olycksfall
Lokala resekostnader/ sjuktransporter Nödvändiga merutgifter
Hemtransport och återresa Nödvändiga merutgifter
Anhörigs resa till svårt sjuk Nödvändiga och skäliga kostnader
Transport av avliden/begravning Nödvändiga och skäliga kostnader
 ReseavbrottNödvändiga merutgifter
Om du råkar ut för ett olycksfall 
 Dödsfallsbelopp 1 prisbasbelopp
Medicinsk invaliditet Högst 10 prisbasbelopp
Invaliditetshjälpmedel Högst 1 prisbasbelopp
Vanprydande ärr  Särskild tabell
Egendomsskydd 
Personligt lösöre  Högst 30.000 kr.
Begränsningar i angivet försäkringsbelopp 
Stöldbegärlig egendomHögst 20.000 kr.
PCHögst 15.000 kr.
KontanterHögst 3.000 kr.
VärdehandlingarHögst 20.000 kr.
CykelHögst 8.000 kr.
AnsvarsskyddHögst 10.000.000 kr.
RättskyddHögst 250.000 kr.
ÖverfallsskyddHögst 500.000 kr.
Återbetalning av utbildningskostnaderHögst 25.000 kr. per termin
Krisförsäkring10 behandlingar