Frågor och svar

Här kan du läsa svaren på de frågor vi oftast får från våra kunder. Vid övriga frågor är du självklart välkommen att mejla oss eller kontakta oss per telefon.

Vulkanutbrott på Island

Det finns vulkanisk aktivitet och utbrott på Island, vilket kan påverka resor till, från och via landet. Beroende på hur din resa påverkas och vilken typ av försäkring du har så kan vi hjälpa dig. Det kan till exempel vara i händelse av att du kommer för sent till din flygavgång, ditt flyg är försenat eller liknande.

Om du befinner dig i området runt utbrottet måste du följa de lokala myndigheternas instruktioner. 

Du kan följa UD:s rekommendationer och hålla dig uppdaterad via UD:s hemsida https://www.regeringen.se/uds-reseinformation.

Om du måste avboka din resa till Island ber vi dig att först kontakta din resebyrå, flygbolag eller hotelleverantör.

Sanktionsbestämmelse

Om Gouda kan komma att exponeras för någon sanktion, förbud eller inskränkning under en resolution från FN eller handels- eller ekonomiska sanktioner, lagar eller föreskrifter från EU, Storbritannien, Nordirland eller USA, gäller inte försäkringen för skada, förmån eller annan ersättning.

Tekniska problem

 • Använder du dig av en Mac och annan typ av browser än Internet Explorer, t ex Safari kan du för närvarande stöta på tekniska problem på vår hemsida.

  Du kan också få problem om din dator är inställd på att blockera pop-up fönster – t ex vid beställning av försäkring, när du ska betala. Du behöver då avaktivera den blockeringen, stänga browsern och öppna en helt ny - dvs att du stänger internetprogrammet. Annars kommer du inte vidare, då programmet tror att din försäkring redan existerar.

Förlänga försäkring

 • Du kan under pågående utlandsvistelse förlänga din försäkring, utan att betala någon extra avgift utöver gällande premie. Förutsättningen är att förlängningen tecknas och betalas innan din försäkringsperiod löpt ut samt att du fortfarande uppfyller kriterierna i försäkringsvillkoret. Kontakta oss därför gärna ca en vecka före, genom följande alternativ:

  • Fyll i ett formulär på hemsidan genom att klicka här.
  • Skicka melding och ange ditt försäkringsnummer, namn samt till vilket datum du önskar förlänga.
  • Kontakta oss per telefon, 08-615 28 00.

  Vi mejlar dig svar i form av ett nytt försäkringsbrev där det finns en länk till en betalsida för kortbetalning.

  OBS! För förlängning av CSN Utlandsstudieförsäkring, läs här

Kronisk sjukdom

 • Om du har en kronisk sjukdom eller en annan existerande sjukdom som inte varit stabil under de sista 6 månaderna och ska resa utomlands är det viktigt att känna till att det finns vissa undantag i försäkringen. Försäkringen täcker vid försämring av kronisk sjukdom, om sjukdoms­tillståndet varit stabilt de senaste 6 månaderna innan försäkringen börjat gälla.

Tidigare hemkomst

Självrisk

 • Goudas försäkringar har generellt ingen självrisk.

  Självrisk tas också ut på Rättsskyddet i Leva utomlands och Studera utomlands, vilken är 20 % av ersättningskostnaden, dock lägst 1 000 kronor. 

Sportaktiviteter

 • Gouda har delat upp sportaktiviteter i olika grupper;

  Grupp 1 = Aktiviteter som omfattas av försäkringen under det normala skyddet.

  Grupp 2 = Aktiviteter som omfattas av försäkringen (dvs ersättning för sjukvård, hemtransport etc. ingår) men med den begränsningen att invaliditets- eller dödsfallsersättning ej utgår.

  Grupp 3 = Omfattas inte alls av försäkringen. 

  I respektive villkor under moment G. Begränsningar kan du se vilken grupp den aktivetet du söker ligger i. 

Ansökan om ersättning

 • Om ett allvarligt olycksfall eller sjukdom inträffar under resa, och du är i akut behov av vård på resan, är du välkommen att kontakta vår Alarmcentral på +45 33 15 60 60.

  Har du kostnader som du vill söka ersättning för eller om du vill ha ersättning för exempelvis förstörd tid på resa så ska du ansöka om ersättning via länken nedan:

  Anmäl en skada – Så här gör du en skadeanmälan till Gouda

  Till din anmälan

  Följande dokument ska bifogas vid:

  Avbeställning - resehandlingar (originalbokningen), avbokningsintyget från researrangör/resebyrå, läkarintyg och kontoutdrag på betalningen av resa.

  Anslutningsskydd - förseningsintyg och originalbokningen på din resa samt kvitto på merkostnader.

  Bagageförsening - en P.I.R. (Property irregularity report = Anmälan om bagageförsening som gjort på flygplatsen med referensnummer hos flygbolaget).

  Försening - intyg om förseningen från transportören bifogas. Av intyget ska förseningstiden samt förseningsorsaken framgå.

  Förstörda resdagar - resehandlingar där resans pris längd och resenärer framgår tillsammans med intyg från läkare på resmålet.

  Komma ikapp resan - förseningsintyg från ansvarig transportör/polisrapport eller annat som styrker händelsen som föranlett din försening samt kvitto på merkostnader för att komma ikapp din resa.

  Sjukdom/skada/olycksfall - kvitto på kostnader.

  Självriskeliminering - Hyrt fordon utomlands - hyreskontraktet där försäkring samt avtalad självrisk framgår samt faktura på självrisken/reparationskostnaden.

  Självriskskydd - beslut från hem-/villahemförsäkring där självrisken framgår.

  Stöld/rån/inbrott - polisanmälan från resmålet samt kvitto på egendom som förlorats eller skadats.

  Återbetalning av aktivitetskostnader - läkarintyg samt kvitto på förbetald aktivitet.

  Beroende på händelse och vilken ersättning du söker kan andra handlingar komma att krävas för vår bedömning.

Intyg för visumansökan

 • Gouda kan snabbt hjälpa dig – du mejlar eller ringer till oss då du teckat och betalat försäkringen. Uppge bara ditt försäkringsnummer, så ställer vi snarast ut ditt försäkringsintyg och skickar det tillbaka via mejl, fax eller post – vilket som önskas.

  Obs! Intyg kan endast ställas ut för period då försäkringen är heltäckande – inte för period då försäkringen tecknats som ett ”Komplement till hemförsäkring”.
   

Krigsdrabbat område / UD-avrådan

 • Gouda följer UD:s rekommendationer för vilka områden eller länder du bör lämna, inte bör resa till eller vistas i och det går därför inte att teckna försäkring för resa till dessa platser. Du håller dig själv uppdaterad via aktuell lista från UD - klicka här. Twitterkonto: @UDresklar

  Vistas du redan i ett land eller område när en avrådan från UD kommer, gäller försäkringen med vissa begränsningar - kontakta i de fallen Goudas alarmcentral för mer information. 

Europeiska sjukförsäkringskortet

 • Om du ska resa inom EU/EES och Schweiz, har du rätt till nödvändig sjukvård på samma villkor som lokalbefolkningen i det land du reser till, tack vare det Europeiska sjukvårdssamarbetet. Du behöver därför ha med dig det Europeiska sjukvårdskortet, som visar att du är försäkrad i Sverige.

  EU-kortet ger alltså ett visst skydd vid sjukdom och olycksfall, men saknar t ex hemtransport till Sverige och andra viktiga försäkringsmoment som du får tillgång till genom att också teckna en separat Gouda reseförsäkring.

  EU-kortet beställer du via Försäkringskassan.

Europa eller världen

 • När du skall köpa din reseförsäkring behöver du veta om du ska till Europa eller världen. Vad du betalar i försäkringspremie varierar nämligen beroende på var du ska resa.

  Vi har delat in det i premieområdena ”Europa” respektive ”världen”, där premien för Europa är billigare. Det beror bl a på det avtal om sjukvårdsförmåner som finns mellan länderna inom EU/EES och Schweiz.

  Vid resor till dessa länder ska du genom Försäkringskassan beställa ”Europeiskt sjukvårdskort”, som visar att du är försäkrad i Sverige. Kortet ger dig rätt till medicinskt nödvändiga sjukvårdsförmåner - på samma ekonomiska villkor som gäller för andra försäkrade i det land där du söker vård. För mer information om EU-kortet hänvisar vi till Försäkringskassan forsakringskassan.se

  EU-kortet ger endast ett visst skydd vid sjukdom och olycksfall, men saknar t ex hemtransport till Sverige och andra viktiga försäkringsmoment som du får tillgång till genom att teckna en separat reseförsäkring.

  Ska du till Ryssland och behöver ett visumintyg, hjälper vi dig gärna! Du behöver då teckna en Worldwide-försäkring, då den ryska ambassaden kräver det. För att läsa mer om hur du går tillväga, klicka här

   

  Europa eller världen?

  Dessa länder tillhör premieområdet Europa:

   

  A-H

  Albanien
  Andorra
  Azorerna (Portugal)
  Belgien
  Bosnien-Hercegovina
  Bulgarien
  Cypern
  Danmark
  Estland
  Finland
  Frankrike
  Färöarna (Danmark)
  Gibraltar
  Grekland
  Grönland (Danmark)

   

  I-P

  Irland
  Island
  Italien
  Kanarieöarna
  Kroatien
  Lettland
  Liechtenstein
  Litauen
  Luxemburg
  Madeira
  Makedonien
  Malta
  Moldavien
  Monaco
  Montenegro
  Nederländerna
  Norge
  Polen

  P-Ö

  Portugal
  Rumänien
  Ryssland (exkl. öst om Ural)
  San Marino
  Schweiz
  Serbien
  Slovakien
  Slovenien
  Spanien
  Storbritannien
  Tjeckien
  Turkiet
  Tyskland
  Ukraina
  Ungern
  Vatikanstaten
  Vitryssland
  Österrike

Policy number

Betalkort i webshop

 • Enligt nya riktlinjer från European Banking Authority har bankernas ansvar stärkts. För att betala i internetbutiker som inte är anslutna till 3D Secure (identifiering med Mobilt BankID eller kortläsare vid köp) måste man nu öppna upp sitt kort för internetköp i mobil- eller internetbanken. Vänligen kontakta din bank.

  För bankgiroinbetalning;
  Bankgiro: 5275-8109
  Ange ditt försäkringsnummer som referens.

Ångerrätt

 • När du tecknar försäkring genom ett distansavtal har du rätt att ångra köpet inom (14) dagar från det att avtalet ingås. Om du önskar nyttja din ångerrätt måste du meddela det till Gouda innan ångerfristen löper ut. Gouda har rätt att kräva premie motsvarande den tid som försäkringen varit gällande.

  Ångerrätten gäller inte om distansavtalet avser en försäkring med avtalad giltighetstid om en månad (30 dagar) eller mindre. Gouda har rätt att kräva ersättning för kostnad för tiden från avtalsslutet fram tills du meddelar Gouda att du önskar frånträda avtalet.