Frågor och svar

Här kan du läsa svaren på de frågor vi oftast får från våra kunder. Vid övriga frågor är du självklart välkommen att mejla oss eller kontakta oss per telefon.

Tekniska problem

 • Använder du dig av en Mac och annan typ av browser än Internet Explorer, t ex Safari kan du för närvarande stöta på tekniska problem på vår hemsida.

  Du kan också få problem om din dator är inställd på att blockera pop-up fönster – t ex vid beställning av försäkring, när du ska betala. Du behöver då avaktivera den blockeringen, stänga browsern och öppna en helt ny - dvs att du stänger internetprogrammet. Annars kommer du inte vidare, då programmet tror att din försäkring redan existerar.

Förlänga försäkring

 • Du kan under pågående utlandsvistelse förlänga din försäkring, utan att betala någon extra avgift utöver gällande premie. Förutsättningen är att förlängningen tecknas och betalas innan din försäkringsperiod löpt ut samt att du fortfarande uppfyller kriterierna i försäkringsvillkoret. Kontakta oss därför gärna ca en vecka före, genom följande alternativ:

  • Fyll i ett formulär på hemsidan genom att klicka här.
  • Skicka melding och ange ditt försäkringsnummer, namn samt till vilket datum du önskar förlänga.
  • Kontakta oss per telefon, 08-615 28 00.

  Vi mejlar dig svar i form av ett nytt försäkringsbrev där det finns en länk till en betalsida för kortbetalning.

  OBS! För förlängning av CSN Utlandsstudieförsäkring, läs här

Kronisk sjukdom

 • Om du har en kronisk sjukdom eller en annan existerande sjukdom som inte varit stabil under de sista 6 månaderna och ska resa utomlands är det viktigt att känna till att det finns vissa undantag i försäkringen. Försäkringen täcker vid försämring av kronisk sjukdom, om sjukdoms­tillståndet varit stabilt de senaste 6 månaderna innan försäkringen börjat gälla.

Tidigare hemkomst

Självrisk

 • Goudas försäkringar har generellt ingen självrisk.

  Självrisk tas också ut på Rättsskyddet i Leva utomlands och Studera utomlands, vilken är 20 % av ersättningskostnaden, dock lägst 1 000 kronor. 

Sportaktiviteter

 • Gouda har delat upp sportaktiviteter i olika grupper;

  Grupp 1 = Aktiviteter som omfattas av försäkringen under det normala skyddet.

  Grupp 2 = Aktiviteter som omfattas av försäkringen (dvs ersättning för sjukvård, hemtransport etc. ingår) men med den begränsningen att invaliditets- eller dödsfallsersättning ej utgår.

  Grupp 3 = Omfattas inte alls av försäkringen. 

  I respektive villkor under moment G. Begränsningar kan du se vilken grupp den aktivetet du söker ligger i. 

Skadehändelse utomlands

 • Nedan följer en guide som beskriver tillvägagångssättet, beroende på vad du har råkat ut för. 
   
  Behov av läkarvård
  Vid behov av läkarvård, kontakta Goudas Alarmcentral - om möjligt redan innan läkare uppsöks. De kan då i förväg lämna besked om täckning samt undersöka möjligheten att ställa ut betalningsgarantier. Skulle en skada eller olycksfall kräva sjukhusvistelse, kontakta då vår alarmcentral omedelbart.

  Ansvarsskydd/Rättsskydd
  Vid skada som medför skadeståndsskyldighet eller misstanke om tvist, är det viktigt att du kontaktar oss för vidare instruktioner innan du själv vidtar åtgärder.

  Stöld/rån/inbrott (endast om egendomsskydd tecknats)
  Polisanmälan händelsen i direkt anslutning till stölden. Posta handlingen till Gouda tillsammans med en ifylld skadeanmälan samt kvitton på de förlorade föremålen. Vid överfall i samband med händelsen, bifogas även läkarintyg.

  Bagageförsening (endast vid semestergaranti i reseförsäkring eller om du tecknat Leva utomlands)
  Anmäl till ansvarig transportör, så att du får en skaderapport (PIR-rapport) som styrker förseningen. Posta handlingen till Gouda tillsammans med en ifylld skadeanmälan, samt ev kvitton på kostnader som uppstått i samband med bagageförsening.

  Försening av allmänt färdmedel (endast vid semestergaranti i reseförsäkring eller om du tecknat Leva utomlands)
  Förseningen ska alltid anmälas till oss så snart som möjligt. Posta ifylld skadeanmälan tillsammans med intyg från transportör/arrangör, samt ev kvitton på kostnader som förseningen orsakat.

  Förlorade semesterdagar (endast vid semestergaranti i reseförsäkring)
  Skadeanmälan ska skickas till Gouda tillsammans med intyg som styrker den förstörda semestern och handling som styrker resans pris och antal resdagar.

  Skadeanmälan finns här.

  Obs - handlingar ska postas till Gouda i original!

Intyg för visumansökan

 • Gouda kan snabbt hjälpa dig – du mejlar eller ringer till oss då du teckat och betalat försäkringen. Uppge bara ditt försäkringsnummer, så ställer vi snarast ut ditt försäkringsintyg och skickar det tillbaka via mejl, fax eller post – vilket som önskas.

  Obs! Intyg kan endast ställas ut för period då försäkringen är heltäckande – inte för period då försäkringen tecknats som ett ”Komplement till hemförsäkring”.

  För visumansökan till Ryssland
  Gouda Reseförsäkring är en godkänd försäkringsgivare av de ryska myndigheterna för utfärdande av reseförsäkring och intyg. Enligt dem ska försäkringen gälla Worldwide, även om du ska resa inom det europeiska området.

Krigsdrabbat område / UD-avrådan

 • Gouda följer UD:s rekommendationer för vilka områden eller länder du bör lämna, inte bör resa till eller vistas i och det går därför inte att teckna försäkring för resa till dessa platser. Du håller dig själv uppdaterad via aktuell lista från UD - klicka här. Twitterkonto: @UDresklar

  Vistas du redan i ett land eller område när en avrådan från UD kommer, gäller försäkringen med vissa begränsningar - kontakta i de fallen Goudas alarmcentral för mer information. 

Europeiska sjukförsäkringskortet

 • Om du ska resa inom EU/EES och Schweiz, har du rätt till nödvändig sjukvård på samma villkor som lokalbefolkningen i det land du reser till, tack vare det Europeiska sjukvårdssamarbetet. Du behöver därför ha med dig det Europeiska sjukvårdskortet, som visar att du är försäkrad i Sverige.

  EU-kortet ger alltså ett visst skydd vid sjukdom och olycksfall, men saknar t ex hemtransport till Sverige och andra viktiga försäkringsmoment som du får tillgång till genom att också teckna en separat Gouda reseförsäkring.

  EU-kortet beställer du via Försäkringskassan.

Europa eller världen

 • När du skall köpa din reseförsäkring behöver du veta om du ska till Europa eller världen. Vad du betalar i försäkringspremie varierar nämligen beroende på var du ska resa.

  Vi har delat in det i premieområdena ”Europa” respektive ”världen”, där premien för Europa är billigare. Det beror bl a på det avtal om sjukvårdsförmåner som finns mellan länderna inom EU/EES och Schweiz.

  Vid resor till dessa länder ska du genom Försäkringskassan beställa ”Europeiskt sjukvårdskort”, som visar att du är försäkrad i Sverige. Kortet ger dig rätt till medicinskt nödvändiga sjukvårdsförmåner - på samma ekonomiska villkor som gäller för andra försäkrade i det land där du söker vård. För mer information om EU-kortet hänvisar vi till Försäkringskassan forsakringskassan.se

  EU-kortet ger endast ett visst skydd vid sjukdom och olycksfall, men saknar t ex hemtransport till Sverige och andra viktiga försäkringsmoment som du får tillgång till genom att teckna en separat reseförsäkring.

  Ska du till Ryssland och behöver ett visumintyg, hjälper vi dig gärna! Du behöver då teckna en Worldwide-försäkring, då den ryska ambassaden kräver det. För att läsa mer om hur du går tillväga, klicka här

   

  Europa eller världen?

  Dessa länder tillhör premieområdet Europa:

   

  A-H

  Albanien
  Andorra
  Azorerna (Portugal)
  Belgien
  Bosnien-Hercegovina
  Bulgarien
  Cypern
  Danmark
  Estland
  Finland
  Frankrike
  Färöarna (Danmark)
  Gibraltar
  Grekland
  Grönland (Danmark)

   

  I-P

  Irland
  Island
  Italien
  Kanarieöarna
  Kroatien
  Lettland
  Liechtenstein
  Litauen
  Luxemburg
  Madeira
  Makedonien
  Malta
  Moldavien
  Monaco
  Montenegro
  Nederländerna
  Norge
  Polen

  P-Ö

  Portugal
  Rumänien
  Ryssland (exkl. öst om Ural)
  San Marino
  Schweiz
  Serbien
  Slovakien
  Slovenien
  Spanien
  Storbritannien
  Tjeckien
  Turkiet
  Tyskland
  Ukraina
  Ungern
  Vatikanstaten
  Vitryssland
  Österrike

Policy number

Betalkort i webshop

 • Enligt nya riktlinjer från European Banking Authority har bankernas ansvar stärkts. För att betala i internetbutiker som inte är anslutna till 3D Secure (identifiering med Mobilt BankID eller kortläsare vid köp) måste man nu öppna upp sitt kort för internetköp i mobil- eller internetbanken. Vänligen kontakta din bank.

  För bankgiroinbetalning;
  Bankgiro: 5275-8109
  Ange ditt försäkringsnummer som referens.

Ångerrätt

 • När du tecknar försäkring genom ett distansavtal har du rätt att ångra köpet inom (14) dagar från det att avtalet ingås. Om du önskar nyttja din ångerrätt måste du meddela det till Gouda innan ångerfristen löper ut. Gouda har rätt att kräva premie motsvarande den tid som försäkringen varit gällande.

  Ångerrätten gäller inte om distansavtalet avser en försäkring med avtalad giltighetstid om en månad (30 dagar) eller mindre. Gouda har rätt att kräva ersättning för kostnad för tiden från avtalsslutet fram tills du meddelar Gouda att du önskar frånträda avtalet.