Strejk

Här förklarar vi vad som gäller och vad du ska tänka på om du blir drabbad av strejk i form av inställda flyg, förseningar, bagageförseningar eller bagage som kommer bort.

Så gör du i samband med flygstrejk

 • Kontakta dem du köpt biljett av
  Det är flygbolaget eller researrangören som du köpt din biljett eller resa av som ska ersätta dig.
   
 • Annan eller senare flygavgång
  Vid flygstrejk gäller som utgångspunkt att du har rätt att komma iväg med annat eller senare flyg. Du kan också välja att få pengarna tillbaka för flygbiljetten, då ska du vända dig till dem du köpt flygbiljetten av.
   
 • Försenad mer än 5 timmar
  Om flyget är mer än fem timmar försenat, kan du avbryta resan och få pengarna tillbaka. Du ska även då vända dig till dem som du köpt biljetten av.
   
 • Måltider, hotell och transport
  Om ditt flyg blir försenat kan du ha ersättningsanspråk för merkostnader som uppstått, t ex mat, hotell och transportkostnader. Kom ihåg att spara originalkvitton och ansök om ersättning från dem du köpt biljetten eller resan av.
   
 • Outnyttjade aktiviteter m m på destinationen
  Om du inte kommit fram till destinationen i tid och därför missat förbokade hotell eller aktiviteter så är det researrangören eller flygbolaget som du ska vända dig till för att ansöka om ersättning.
   
 • Du befinner dig på resa och kan inte komma hem  
  Om du inte kan resa hem som planerat på grund av strejk ska du vända dig till dem som du köpt biljetten eller resan av.

Som flygpassagerare i EU har du grundläggande rättigheter om flyget blir försenat eller inställt. Du kan läsa mer här: 

Så gäller din försäkring

Hur gäller reseförsäkringen om mitt flyg ställs in eller om jag blir försenad på grund av strejk?

Har du påbörjat din resa med en betald reseförsäkring hos Gouda innan strejken bröt ut kan du få ersättning för förseningen från vissa av våra försäkringar. Vilka försäkringar det rör sig om framgår av dina försäkringsvillkor.

Beroende på vad som hänt kan du ha rätt till ersättning från flygbolag, resebolag eller din försäkring.

Om du blir försenad på resan på grund av strejk ska du får ersättning av flygbolaget eller researrangören efter 4 timmars försening och pengarna tillbaka om förseningen överstiger 5 timmar.

Hur gäller reseförsäkringen om mitt bagage blir försenad eller helt kommer bort? 

Har du påbörjat din resa med en betald reseförsäkring hos Gouda innan strejken bröt ut kan du få ersättning om ditt bagage blir försenat eller om detta kommer helt bort och av flygbolaget anses vara förlorat. Vilka försäkringar det rör sig om framgår av dina försäkringsvillkor.

Bagageförsening 
Vid en bagageförening så ska du se till att du har anmält detta i servicedisken på flygplatsen och erhållit en P.I.R. (Property Irregularity Report = bagageförseningsintyg). Denna rapport blir ditt bevis på att bagaget inte kommit fram.

Har du en försäkring med skydd för bagageförsening, då kan du anmäla detta via vår hemsida där du presenterar P.I.R. (och kvitto på nödvändiga inköp beroende på vilken försäkring du har hos oss).

Förlust av bagage 
Skulle ditt bagage konstateras vara totalt förlorat av ansvarigt flygbolag, så kan du ha rätt till ytterligare ersättning via din försäkring för den förlorade egendomen som du har haft i din väska.

Anmälan görs först till ansvarig transportör/flygbolag.

Det är viktigt att du gör anmälan så fort som möjligt och inom 21 dagar från dagen då ditt bagage inte kommit fram.

Det är viktigt att invänta transportörens svar på ditt krav som ställt till de innan du kontaktar Gouda.

Du behöver bifoga beslutet från transportören om deras ersättning samt P.I.R. och kvitton på egendom som förlorats tillsammans med din anmälan till oss för vidare handläggning av ditt ärende. Anmälan gör du enkelt på vår hemsida.

Tänk på! Det är alltid flygbolaget som har det primära ansvaret i dessa sammanhang. Du ska vända dig till ansvarig transportör/arrangör för att få ut ersättning för dina kostnader samt eventuella ytterligare kompensationsersättningar.

OBS! Av ditt försäkringsbrev framgår det vilken typ av försäkring du har hos oss och vilka maxbelopp som gäller.

Om du redan är kund hos Gouda 
Om din försäkringstid har gått ut och din hemresa har blivit försenad på grund av strejk hos flygbolaget måste du vara uppmärksam på att köpa en förlängning till din Gouda Reseförsäkring. Den nya försäkringen ska tecknas så att den gäller i omedelbar förlängning av din ursprungliga reseförsäkring och fram till beräknad hemresa.

Om till exempel sista försäkringsdagen på din ursprungliga försäkring var 10/7 ska den nya försäkringen tecknas med startdatum 11/7.

Du kan köpa försäkringen på gouda-rf.se eller genom att kontakta Goudas kundcenter på +46 8 615 28 00 alla vardagar mellan 10-16.

Om du behöver akut hjälp, vänligen kontakta Travel Assistance för hjälp.

Om du inte redan är kund hos Gouda 
Om du har en reseförsäkring hos ett annat bolag som har gått ut och du fortfarande vistas utomlands på grund av strejk hos flygbolaget har du möjlighet att köpa ett skydd under några dagar hos oss. Detta görs genom att kontakta vårt kundcenter på +46 8 615 28 00.