Incoming

Försäkring för utländska besökare. Vid besök från utlandet är det bra att köpa en försäkring som omfattar kostnader som uppstår om den besökande blir sjuk eller råkar ut för en olycka under sin vistelse.

Se försäkringsomfattning | See coverage overview

Offertförfrågan

För offertförfrågan eller teckning av försäkring vänligen kontakta oss på 08-615 28 00 eller skrive till oss.

Försäkring för utländska besökare

Goudas Besöksförsäkring ger en bra omfattning och omfattar kostnader som uppstår om den besökande blir akut sjuk, skadad eller råkar ut för ett olycksfall. Även kostnader som uppstår i samband med sjukdomsfallet såsom resekostnader, mediciner samt rehabilitering omfattas av försäkringen.

Besöksförsäkringen kan köpas för utländska medborgare som inte fyllt 70 år och som ska besöka Sverige eller övriga Norden. Försäkringen kan även gälla i övriga Schengenländer, under förutsättning att den besökande har ett giltigt schengenvisum utfärdat av svensk utlandsmyndighet (ambassad eller generalkonsulat).

Vid sjukdom eller skada hjälper vår egen alarmcentral till att kontakta vårdgivare, ställa ut betalningsgarantier, ge vägledning i medicinska frågor osv. Utöver detta arbetar alarmcentralen med att säkerställa att den skadedrabbade får den vård och hjälp som behövs.

Se försäkringsomfattning | See coverage overview

Premieberäkning

Premien baseras på antal resdagar.

Skadebehandling

Akuta skador såsom sjukhusinläggning, hemtransport osv. behandlas av vår larmcentral, Gouda Alarm i Köpenhamn. Övriga skador behandlas av vår lokala skadeavdelning i Stockholm.