Incoming – För besökare från utlandet

  • Gäller dygnet runt
  • Kan tecknas för enskilt besök eller på årsbasis
  • Tillgång till Travel Assistance 24/7

Försäkra företagets besökare

Goudas besöksförsäkring ger ett bra skydd och omfattar kostnader som uppstår om den besökande blir akut sjuk, skadad eller råkar ut för ett olycksfall. Även kostnader som uppstår i samband med sjukdomsfallet såsom resekostnader, mediciner samt rehabilitering och hemtransport omfattas av försäkringen.

Vid sjukdom eller skada hjälper Travel Assistance, vår egen alarmcentral, bland annat till med att kontakta vårdgivare, ställa ut betalningsgarantier samt ge vägledning i medicinska frågor. Utöver detta arbetar Travel Assistance med att säkerställa att den skadedrabbade får den vård och hjälp som behövs

Offertförfrågan

Vi skickar gärna en offert till er. Det går bra att nå oss per telefon 08-615 28 00 eller via mejl business@gouda-rf.se. 

För att vi ska kunna ta fram en offert behöver vi initialt följande information:

  • Företag och organisationsnummer
  • Antal besökare
  • Reseperiod