Navigation, sök och inloggning

B2F0E3

Incoming

Försäkring för utländska besökare. Vid besök från utlandet är det bra att teckna en försäkring som täcker för kostnader som uppstår om den besökande blir sjuk eller råkar ut för en olycka under sin vistelse.

Ladda ner villkor | See conditions (English)

Teckna försäkring

För offertförfrågan eller teckning av försäkring vänligen kontakta oss på 08-615 28 00 eller maila: business@gouda-rf.se

Försäkring för utländska besökare

Goudas Incoming försäkring ger en bra omfattning och täcker kostnader som uppstår om den besökande blir akut sjuk, skadad eller råkar ut för ett olycksfall. Även kostnader som uppstår i samband med sjukdomsfallet såsom resekostnader, mediciner samt rehabilitering täcks av försäkringen.

Incoming försäkringen kan tecknas av utländska medborgare som inte fyllt 70 år och som ska besöka Sverige eller övriga Norden. Försäkringen kan även gälla i övriga Schengenländer, under förutsättning att den besökande har ett giltigt schengenvisum utfärdat av svensk utlandsmyndighet (ambassad eller generalkonsulat).

Vid sjukdom eller skada hjälper vår egen larmcentral till att kontakta vårdgivare, ge betalningsgarantiet, ge vägledning i medicinska frågor osv. De arbetar inte bara med rådgivning och stöd utan även med att säkerställa att den skadedrabbade får den vård och hjälp som behövs.

Täckningsöversikt
Sjukdom och olyckaMax € 30 000 per
skadetillfälle 
Akut tandbehandling vid olycka
Resor, medicin, rehabilitering i samband med sjukdom
Hemresa/hemtransport
Hemtransport av avliden
Begravning på plats  € Max 3 000

 

Coverage
Medical treatment and acute accidentMax
€ 30 000/claim
Acute dental treatment in case of acute accident
Journey, medicine, rehabilitation in connection with medical treatment
Journey home/home transportation
Repatriation of deceased person
Burial in Sweden  € Max 3 000

Premieberäkning

Premien baseras på antal resdagar.

Skadebehandling

Akuta skador såsom sjukhusinläggning, hemtransport osv. behandlas av vår larmcentral, Gouda Alarm i Köpenhamn. Övriga skador behandlas av vår lokala skadeavdelning i Stockholm.