Navigation, sök och inloggning

B2F0E3

Kontakta oss

Öppettider: Alla helgfria vardagar kl. 09.00-16.00.

Välkommen att mejla vår kundtjänst på info@gouda-rf.se

Gouda Privat

Gouda
Box 3031
103 61 STOCKHOLM

Tel: 08-615 28 00

Goudas Alarmcentral (24-timmars assistans)
A.C Meyers Vænge 9
2450 København SV
Danmark

Telefon: + 45 33 15 60 60
Telefax: + 45 33 15 60 61
E-mail: alarm@gouda-rf.se

Kundservice
info@gouda-rf.se

Skadeavdelning
claims@gouda-rf.se

Omprövning och överklagan

Om du har mottagit ett beslut från Gouda som du har frågor om eller som du menar är felaktigt i förhållande till inträffad skada eller till försäkringsvillkoren, önskar vi att du kontaktar oss så fort som möjligt. Vi vill försäkra oss om att det inte skett något missförstånd eller att beslutet fattats på felaktiga eller ofullständiga grunder.

Vi ber dig att i första hand samla dina synpunkter och sända in en skriftlig begäran om omprövning till Gouda. En ny handläggare kommer då att gå igenom ditt ärende och återkommer till dig med svar på dina frågor och synpunkter.

Klagomålsansvarig nås på:
Gouda Reseförsäkring
Box 3031
103 61 STOCKHOLM
Tel: 08-615 28 00
E-post: claims@gouda-rf.se

Skulle du efter en intern omprövning fortfarande har synpunkter på Goudas beslut kan du vända dig till någon av följande instanser för vidare rådgivning och omprövning:

Konsumenternas försäkringsbyrå

Byrån drivs gemensamt av försäkringsbolagen, finansinspektionen och Konsumentverket och har till uppgift att ge kostnadsfri rådgivning i försäkringsärenden till privatpersoner samt vissa näringsidkare.
Adress: Konsumenternas Försäkringsbyrå, Box 24215, 104 51 Stockholm, tel: 08-22 58 00.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

ARN har en särskild avdelning för privatpersoner i försäkringsfrågor. Vill du be ARN pröva ditt ärende, ska du vända dig till ARN:s kansli. Prövningen är kostnadsfri. Nämnden behandlar inte vållandefrågor och personskador som har samband med trafikolycka. Nämnden behandlar inte heller medicinska invaliditetsbedömningar.
Adress: Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, tel: 08-555 017 00.

Domstol

Som i alla tvister kan du även vända dig till domstol för att få din sak prövad. Ta kontakt med närmaste svenska tingsrätt om du vill veta mer. Rättsskyddet gäller inom ramen för försäkringsvillkoren, även för tvist med oss.

Personförsäkringsnämnden (PFN)

PFN avger rådande yttranden i sjuk-, olycksfalls- och livförsäkringstvister utom rättegång mellan försäkringstagare i egenskap av konsument och försäkringsgivare.
Adress: Nämnd kansliet, Personförsäkringsnämnden, Box 24067, 104 50 Stockholm, tel: 08-522 878 20 samt fax: 08-522 787 30.

Ansökningsblankett och mer information återfinns på nämndens hemsida här: Försäkringsnämnden