FLEX Business

Tjänstereseförsäkring som tecknas på årsbasis. Oavsett om verksamhetens anställda reser ofta eller mer sällan är det viktigt med en försäkring som ger de anställda ett bra skydd och trygghet under tjänsteresan.

Goudas tjänstereseförsäkring FLEX Business är en av marknadens bästa och ger trygghet under tjänsteresor.

Blir den anställde sjuk eller skadad hjälper vår egen alarmcentral till att kontakta vårdgivare, ställa ut betalningsgarantier, ge vägledning i medicinska frågor osv. De arbetar inte bara med rådgivning och stöd utan även med att säkerställa att den skadedrabbade får den vård och hjälp som behövs.

FLEX Business tecknas på årsbasis och gäller vid varje tillfälle som de anställda reser i tjänsten.

Offertförfrågan

För offertförfrågan eller köp av försäkring vänligen kontakta oss på 08-615 28 00 eller skriv till oss. Offertförfrågan kan även göras direkt via offertformuläret på startsidan.

Premieberäkning

Premien baseras på verksamhetens antal anställda, resemönster samt önskad försäkringsomfattning.

Skadebehandling

Akuta skador såsom sjukhusinläggning, hemtransport osv. behandlas av vår larmcentral, Gouda Alarm i Köpenhamn. Övriga skador behandlas av vår lokala skadeavdelning i Stockholm.

Villkor

Här hittar du vårt standardvillkor för tjänsteresa, vi kan anpassa försäkringen enligt era önskemål.