Navigation, sök och inloggning

B2F0E3

FLEX Business

Tjänstereseförsäkring som gäller under ett år. Oavsett om verksamhetens anställda reser ofta eller sällan är det viktigt med en försäkring som ger de anställda ett bra skydd och trygghet under tjänsteresan.

Se försäkringsomfattning | Ladda ner Villkor 

Beställ offert

FLEX Business tecknas på årsbasis

Goudas tjänstereseförsäkring FLEX Business är en av marknadens bästa och ger 100 % trygghet under tjänsteresan.

Blir den anställde sjuk eller skadad hjälper vår egen larmcentral till att kontakta vårdgivare, ge betalningsgarantier, ge vägledning i medicinska frågor osv. De arbetar inte bara med rådgivning och stöd utan även med att säkerställa att den skadedrabbade får den vård och hjälp som behövs.


FLEX Business tecknas på årsbasis och gäller vid varje tillfälle som de anställda reser i tjänsten.

Ladda ner Täckningsöversikt

Teckna försäkring

För offertförfrågan eller teckning av försäkring vänligen kontakta oss på 08-615 28 00 eller maila business@gouda-rf.se. Offertförfrågan kan även göras direkt via offertformuläret på startsidan.

Premieberäkning

Premien baseras på verksamhetens antal anställda, resmönster samt önskad försäkringsomfattning.

Skadebehandling

Akuta skador såsom sjukhusinläggning, hemtransport osv. behandlas av vår larmcentral, Gouda Alarm i Köpenhamn. Övriga skador behandlas av vår lokala skadeavdelning i Stockholm.