Incoming

Goudas försäkring Incoming kan du teckna åt en gäst som ska besöka dig från utlandet eller om du själv flyttar hem efter en utlandsvistelse och är utskriven ur Försäkringskassan.

Förköpsinformation och fullständiga villkor

Beräkna pris och köp försäkring

På några få minuter kan du beräkna pris och beställa en försäkring. 

OBS! Om du köper rese- eller avbokningsförsäkring efter 25 mars, ska du vara medveten om hur försäkringen gäller. Försäkringen täcker inte skador orsakade av Corona, men gäller annars som vanligt. Tänk dock på att våra möjligheter att hjälpa dig när du är utomlands kan vara begränsade en tid framöver.