Navigation, sök och inloggning

B2F0E3

Incoming

  • För resor till Sverige – för dig upp till 70 år
  • Vid besök från utlandet eller för hemvändande svensk som är utskriven ur Försäkringskassan
  • Upp till 365 dagar

> Ladda ner För- och efterköpsinformation för Incoming

  Read conditions (English) | Ladda ner villkor

Hur tecknas försäkringen?

Goudas Incoming reseförsäkring kan du teckna åt exempelvis en gäst som ska besöka dig från utlandet, om personen inte har fyllt 70 år på inresedagen till Sverige. Detsamma gäller för dig som är hemvändande svensk och är utskriven ur Försäkringskassan.

Försäkringen kan gälla både i Sverige och resten av Norden, och måste tecknas och betalas före ankomsten till Norden. Det är sedan möjligt att förlänga denna inom försäkringsperioden. Försäkringen kan även gälla i övriga Schengenländer, under förutsättning att du har ett giltigt schengenvisum utfärdat av svensk utlandsmyndighet (ambassad eller generalkonsulat).

Omfattning

Med Goudas Incoming ersätts kostnader som uppstår om den besökande blir akut sjuk, skadad eller råkar ut för en olycka. Även kostnader som uppstår i samband med sjukdomsfallet såsom resekostnader, mediciner samt rehabilitering täcks av försäkringen.

Trygghet med Gouda Alarm

Vid sjukdom eller skada, får man hjälp av vår egen alarmcentral. De har öppet dygnet runt och kan vägleda i medicinska frågor, hänvisa till närmaste vårdgivare och ge betalningsgarantier. Våra läkare, sjuksköterskor och krispsykologer är alltid tillgängliga– allt för att du ska känna dig trygg och vara säker på att få effektiv assistans om något oförutsett händer.

Självrisk

Försäkringen gäller med en självrisk på 100 Euro per skadetillfälle.

Försäkringsomfattning

Sjukdom och olycksfallMax € 30.000 per skadetillfälle
Akut tandbehandling vid olycksfallMax € 30.000 per skadetillfälle
Resor, medicin, rehabilitering i samband med sjukdomsfallMax € 30.000 per skadetillfälle
Hemresa/hemtransportMax € 30.000 per skadetillfälle
Hemtransport av avlidenMax € 30.000 per skadetillfälle
Begravning på platsMax € 3.000 per skadetillfälle

Premieöversikt

Grundpremie inkl. dag 1 (day 1)100 kr/SEK
Dag 2-365, per dag (day 2-365)16 kr/SEK
Självrisk (excess)100 Euro/skadetillfälle (claim)