Incoming

Försäkringen Incoming ersätter kostnader för vård som uppstår om den besökande blir akut sjuk eller skadad. Även kostnader som uppstår i samband med sjukdomsfallet såsom resekostnader, mediciner samt rehabilitering täcks av försäkringen.

Se försäkringens innehåll

Vem kan köpa försäkringen?

Du som ska komma på besök till Sverige eller Norden kan köpa försäkringen, oavsett om du är utländsk medborgare eller hemvändande svensk som inte är inskriven i Försäkringskassan.

Hur tecknas försäkringen?

Försäkringen måste tecknas och betalas före ankomsten till Norden, med möjlighet till förlängning innan försäkringen löper ut.

Var gäller försäkringen?

Försäkringen gäller för vistelse i Sverige och i resten av Norden, men även för tillfälliga resor till övriga Schengenländer, under förutsättning att du har ett giltigt Schengenvisum som utfärdats av svensk utlandsmyndighet (ambassad eller generalkonsult).

Försäkringsintyg

Det är vanligt att ambassaden kräver ett försäkringsintyg i samband med visumansökan. Vi hjälper dig gärna att utfärda ett intyg på engelska när försäkringen är tecknad och betald. Om ambassaden ger visumavslag kan premien återbetalas, förutsatt att man inkommer med ett underlag från ambassaden innan försäkringens startdatum.

Flytta försäkringsperioden

Behöver försäkringsperioden flyttas på grund av ambassadens handläggningstid är det viktigt att kontakta Gouda innan försäkringens startdatum.

Gouda Alarm - hjälp och assistans dygnet runt

Blir du sjuk eller skadad, får du hjälp av vår egen alarmcentral. De har öppet dygnet runt och kan vägleda dig i medicinska frågor, hänvisa till närmaste vårdgivare, ställa ut betalningsgarantier och ordna med eventuell hemtransport. Våra läkare, sjuksköterskor och krispsykologer är alltid tillgängliga – allt för att du ska känna dig trygg under resan och vara säker på att få effektiv assistans om något oförutsett händer.