Incoming Nordic

Försäkringen Incoming Nordic ersätter kostnader för vård som uppstår om den besökande blir akut sjuk eller skadad. Även andra kostnader som uppstår i samband med sjukdom eller skada såsom resekostnader, mediciner samt rehabilitering omfattas av försäkringen.

Se försäkringens innehåll

Vem gäller försäkringen för?

Försäkringen gäller för person som kommer till Norden på besök eller för dig som flyttar hem efter en utlandsvistelse och är utskriven ur Försäkringskassan.

Hur tecknas försäkringen?

Försäkringen måste tecknas och betalas före ankomsten till Norden, med möjlighet till förlängning innan försäkringen löper ut.

Var gäller försäkringen?

Försäkringen gäller för vistelse i Norden men även för resor till övriga Schengenländer så länge den försäkrade innehar ett giltigt Schengenvisum utfärdat av en nordisk utlandsmyndighet (ambassad eller generalkonsulat).

Försäkringsintyg

Det är vanligt att ambassaden kräver ett försäkringsintyg i samband med visumansökan. Vi hjälper dig gärna att utfärda ett intyg på engelska när försäkringen är tecknad och betald.

Om ambassaden ger visumavslag kan premien återbetalas, förutsatt att man inkommer med ett underlag från ambassaden innan försäkringens startdatum.

Flytta försäkringsperioden

Behöver försäkringsperioden flyttas på grund av ambassadens handläggningstid är det viktigt att kontakta Gouda innan försäkringens startdatum.

Travel Assistance - hjälp och assistans dygnet runt

Blir du sjuk eller skadad, får du hjälp av Travel Assistance. De har öppet dygnet runt och kan vägleda dig i medicinska frågor, hänvisa till närmaste vårdgivare, ställa ut betalningsgarantier och ordna med eventuell hemtransport.

Våra läkare, sjuksköterskor och krispsykologer är alltid tillgängliga – allt för att du ska känna dig trygg under resan och vara säker på att få effektiv assistans om något oförutsett händer.