Köp Incoming

Goudas försäkring Incoming kan du teckna åt exempelvis en gäst som ska besöka dig från utlandet.

OBS! Om du köper rese- eller avbokningsförsäkring efter 25 mars, ska du vara medveten om hur försäkringen gäller. Försäkringen täcker inte skador orsakade av Corona, men gäller annars som vanligt. Tänk dock på att våra möjligheter att hjälpa dig när du är utomlands kan vara begränsade en tid framöver.

  • Vid resor till Sverige – för besökare ej fyllda 70 år
  • För hemvändande svenskar som är utskrivna ur Försäkringskassan

> Ladda ner För- och efterköpsinformation för Incoming

> Ladda ner Read conditions (English) | Fullständigt villkor

Relaterat innehåll

  • Vid resor till Sverige – för besökare ej fyllda 70 år
  • För hemvändande svenskar som är utskrivna ur Försäkringskassan

> Ladda ner För- och efterköpsinformation för Incoming

> Ladda ner Read conditions (English) | Fullständigt villkor