Köp Incoming

Goudas försäkring Incoming kan du teckna åt exempelvis en gäst som ska besöka dig från utlandet.

 

  • Vid resor till Sverige – för besökare ej fyllda 80 år
  • För hemvändande svenskar som är utskrivna ur Försäkringskassan

OBS! Vi uppmanar dig att alltid följa UD's reseråd. Försäkringen täcker som normalt vid t ex sjukdom och hemtransport men vi ber dig vara uppmärksam på att det kan finnas händelser relaterade till Coronapandemin som inte omfattas av din försäkring. Ett exempel på händelse som inte omfattas är evakuering från en destination som vid tidpunkten för din utresa var berörd av pandemin, detta då situationen var känd vid utresan.

> Ladda ner För- och efterköpsinformation för Incoming

> Ladda ner Read conditions (English) | Fullständigt villkor

Relaterat innehåll

 

  • Vid resor till Sverige – för besökare ej fyllda 80 år
  • För hemvändande svenskar som är utskrivna ur Försäkringskassan

OBS! Vi uppmanar dig att alltid följa UD's reseråd. Försäkringen täcker som normalt vid t ex sjukdom och hemtransport men vi ber dig vara uppmärksam på att det kan finnas händelser relaterade till Coronapandemin som inte omfattas av din försäkring. Ett exempel på händelse som inte omfattas är evakuering från en destination som vid tidpunkten för din utresa var berörd av pandemin, detta då situationen var känd vid utresan.

> Ladda ner För- och efterköpsinformation för Incoming

> Ladda ner Read conditions (English) | Fullständigt villkor