Studera utomlands

Det är viktigt att du är rätt försäkrad under din studietid så att du faktiskt får den hjälp du behöver om du t ex blir sjuk, råkar ut för en olycka eller blir rånad. Många händelser som inträffar utomlands kan snabbt bli väldigt kostsamma och utan en försäkring måste du själv stå för alla kostnader.

Se försäkringens innehåll

Vem kan köpa försäkringen?

Försäkringen kan tecknas av dig som ska studera utomlands och som är folkbokförd i Norden. Försäkringen kan inte köpas för distansstudier.

Hur tecknas försäkringen?

Försäkringen kan tecknas upp till 12 månader med möjlighet till förlängning vid fortsatta studier. Försäkringsperioden kan tidigast gälla från 14 dagar innan kursstart. Reser du tidigare än 14 dagar innan kursstart kan vi hjälpa dig med en tilläggsförsäkring. Försäkringen kan maximalt gälla upp till 14 dagar efter avslutade studier. Ska du stanna längre har du möjlighet att köpa en tilläggsförsäkring för din fortsatta vistelse utomlands.

Var gäller försäkringen?

Försäkringen gäller i ditt studieland samt under resor till andra länder inom ditt premieområde i maximalt 14 dagar. Om du gör en längre resa utanför ditt premieområde kan du köpa en tilläggsförsäkring för ytterligare 30 dagar. Med premieområde menas Europa, världen exkl. USA eller världen inkl. USA. Ditt premieområde framgår av ditt försäkringsbrev.

Ingen självrisk

Försäkringen gäller utan självrisk, förutom på Rättsskydd

Försäkringsintyg

Det är vanligt att skolor utomlands kräver att du har en privat försäkring under din studietid och det kan du visa genom ett försäkringsintyg. När du har tecknat och betalat din försäkring kan du kontakta Gouda och få ett personligt försäkringsintyg utfärdat på engelska.

Gouda Alarm - hjälp och assistans dygnet runt

Blir du sjuk eller skadad, får du hjälp av vår egen alarmcentral. De har öppet dygnet runt och kan vägleda dig i medicinska frågor, hänvisa till närmaste vårdgivare, ställa ut betalningsgarantier och ordna med eventuell hemtransport. Våra läkare, sjuksköterskor och krispsykologer är alltid tillgängliga – allt för att du ska känna dig trygg under resan och vara säker på att få effektiv assistans om något oförutsett händer.