Reseförsäkring

Tecknar du Goudas Reseförsäkring får du trygghet under din resa. Blir du sjuk eller skadad, får du hjälp av Travel Assistance, vår egen alarmcentral. De har öppet dygnet runt och kan vägleda dig i medicinska frågor, hänvisa till närmaste vårdgivare och ställa ut betalningsgarantier. Med Goudas Reseförsäkring får du ett omfattande personskydd med bland annat ersättning för läkar- och sjukhusvård, mediciner, ambulanstransporter och övriga transporter för behandling och sjukvård, samt för hemtransport.

Förköpsinformation och fullständiga villkor

Beräkna pris och köp försäkring

På några få minuter kan du beräkna pris och beställa en reseförsäkring.