Navigation, sök och inloggning

B2F0E3

Reseförsäkring

För resor inom Europa eller världen - för dig under 70 år
Från 2 – 365 dagar  

  • Alarmcentral dygnet runt
  • Täckning vid sportaktiviteter som dykning, forsränning och bergsvandring.
  • Komplement till hemförsäkringen eller full försäkring
  • Gäller utan självrisk!

> Ladda ner  För- och efterköpsinformation för Reseförsäkringen

> Ladda ner  Fullständigt villkor

Trygghet

Goudas Reseförsäkring ger dig trygghet under resan. Blir du sjuk eller skadad, får du hjälp av vår egen alarmcentral. De har öppet dygnet runt och kan vägleda dig i medicinska frågor, hänvisa till närmaste vårdgivare och ställa ut betalningsgarantier. Våra läkare, sjuksköterskor och krispsykologer finns alltid på plats – allt för att du ska känna dig trygg under resan och vara säker på att få effektiv assistans om något oförutsett händer. 

Rabatt

RESA I GRUPP?
Gouda ger 15% rabatt om ni reser i grupp om 10 personer eller fler.

BARNRABATT
Gouda Reseförsäkring ger 50% rabatt till barn under 14 år. Rabatterna gäller när barnen försäkras tillsammans med minst en vuxen på samma försäkringsbrev.

Valmöjligheter

VALMÖJLIGHETER
Goudas Reseförsäkring är flexibel och kan anpassas efter dina behov. Försäkringen har tre teckningsalternativ:

1. Reseförsäkring = full försäkring från dag 1
Du har ett fullt försäkringsskydd under hela resan.

2. Försäkring från dag 46
Försäkringen börjar gälla dag 46 på resan med ett fullt skydd, under förutsättning att du under resans dag 1 - 45 ska utnyttja din hemförsäkrings reseskydd.

3. Komplement till hemförsäkring
För resor kortare än 45 dagar
• Ersättning för självrisk i hemförsäkringens reseskydd
• Invaliditetsersättning vid olycksfall
• Krishjälp
• Extra egendomsskydd (valbart)
• Semestergaranti (valbart)

För resor längre än 45 dagar
• Ersättning enligt ovan dag 1 - 45, från dag 46 gäller fullt försäkringskydd
• Semestergaranti exkluderas helt 

VALBARA MOMENT
Egendomsskydd
Vid förlust av ditt bagage under resan, kan egendomsskyddet ge täckning upp till 25 000 kr. 

Semestergaranti - endast valbart för resor kortare än 45 dagar

Med detta försäkringsmoment kan du till exempel få ersättning per dag eller ersättningsresa, om syftet med resan förstörs pga medicinska skäl. Ersättning lämnas också om du missar utresan eller hemresan, eller om du eller ditt bagage blir försenat. 

Försäkringsomfattning

Grundomfattning
 Komplement till hemförsäkring dag 1 till 45Fullt skydd dag 46 till 365 eller dag 1 till 45/365
Vård  
Akut läkar-/sjukhusvård2.000 kr.Nödvändiga och skäliga kostnader     
Akut tandläkarvård2000 kr.
Sjuk-/hemtransport2000 kr.
Anhörigs resa till försäkringstagare2000 kr.
Resekostnader för att besöka nära anhörig2000 kr.
Olycksfall  
Invaliditet400.000 kr.400.000 kr. 
Dödsfall25.000 kr. 25.000 kr.
Hjälpmedel25.000 kr. 25.000 kr.
Ansvarsskydd10.000 kr.5.000.000 kr.
Överfallsskydd10.000 kr.500.000 kr. 
Rättsskyd10.000 kr. 100.000 kr.
Krishjälp10.000 kr. 10.000 kr.
Evakuering2.000 kr.  50.000 kr.
Valbara moment
Egendomsskydd *  
Personlig lösegendom
(varav kontanter 2.000 kr)
2.000 kr.25.000 kr. (barn 10.000 kr.)
Färdbiljetter 2.000 kr.20.000 kr.
Resehandlingar 2.000 kr.10.000 kr.
Kompletterande egendomsersättning 10.000 kr. -
Merkostnader2.000 kr.2.000 kr.
Semestergaranti **  
Komma ikapp resan30.000 kr. (fam. 100.000 kr.) Se vänster spalt (Endast möjlig vid resor kortare än 45 dagar)
Försening mer än 4 tim 300 kr. (barn 100 kr.)
Försening mer än 12 tim 500 kr. (barn 250 kr.)
Bagageförsening utresa 4/12/24 tim 300/500/500 kr.
Bagageförsening hemresa 4/12 tim 300/400 kr.
Förstörd semester - dagsersättning 30.000 kr. (fam. 100.000 kr.)
Anslutningsskydd2.000 kr.
Hyra av sportutrustning5.000 kr.
Återbetalning av aktivitetskostnad10.000 kr.
Självrisk hyrd bil, båt, mc, moped eller cykel10.000 kr.
Självrisk hem-/villa-/bilförsäkring10.000 kr.
Självrisk reseskydd hem-/
villaförsäkring
2.000 kr. 
Oförutsedda kostnader2.000 kr. 


**) Möjlig att teckna endast för resor kortare än 45 dagar

Se villkor