Trygg på resan Maxi

Fullt försäkringsskydd under resan.
Rekommenderas till dig som saknar hemförsäkring eller önskar ett mer omfattande reseskydd eller reser som gravid.

Detta innehåller Trygg på resan Maxi:

  • Fullt försäkringsskydd under resan
  • Assistans dygnet runt av Travel Assistance
  • Täcker nödvändiga och skäliga kostnader vid akut sjukdom, olycksfall och hemtransport

Med denna försäkring kan du känna dig trygg om något oförutsett händer under din resa. Förutom de moment som ingår i Trygg på resan Medium har du även alla försäkringsmoment som behövs för att kunna koppla av och njuta av din semester.

NYHET! Försäkringen ersätter merkostnader om du blir satt i karantän

Gouda har valt att öka försäkringsomfattningen för dig som väljer att köpa MAXI försäkringen för din resa. Det innebär att försäkringen gäller om du plötsligt och oförutsett sätts i karantän på resan på grund av Covid-19, oavsett om du är smittad eller ej.

Försäkringen ersätter dig för merkostnader i samband med karantän, exempel på en merkostnad kan vara kostnader för hotell, mat och ny flygbiljett hem, om du inte kan resa hem som planerat. Försäkringen ersätter max 30.000 kr per person eller max 100.000 kr för en hel familj.

Sjukvård

Du får ersättning för dina vårdkostnader om du drabbas av akut sjukdom eller olycksfall under din resa. Försäkringen täcker allt från vårdkostnader till nödvändiga och skäliga kostnader och dessutom finns momentet hemtransport om något allvarligare skulle inträffa.

Om du blir sjuk eller skadar dig på resan kontakar du Travel Assistance eller någon av Apollos personal på destinationen, för att få instruktioner om hur du ska gå tillväga.

Travel Assistance är öppen dygnet runt. Travel Assistance hjälper dig med hänvisning till närmaste sjukhus och ställer ut betalningsgarantier så du ska slippa egna utlägg. De säkerställer också att du hamnar hos en bra vårdgivare, så att du kan känna dig trygg på din resa.

Egendom

Om du blir bestulen eller drabbas av annan oförutsedd egendomsskada under resan.

Olycksfall

Drabbas du av skada under din semester som leder till bestående men kan du få ersättning för medicinsk invaliditet.

Övrigt

I övrigt inkluderas momenten hemtransport, resa till nära anhörig, ansvarsskydd, rättsskydd, överfall, krishjälp och evakuering.

I vår produktöversikt och försäkringsvillkor kan du läsa mer om vad respektive moment omfattar.

Har du tecknat din försäkring från och med den 17 januari 2018 ingår nya moment såsom;
- ID-skydd
- Aktivitetsbonus vid regnväder
- Nödkontanter vid förlorat kreditkort

Se försäkringsomfattning
Se försäkringsvillkor

Trygg på resan!

Vanliga frågor och svar