Frågor och svar

Varför ska jag teckna en försäkring via Apollo när jag redan har ett reseskydd i min hemförsäkring?

Vi vet att många ställer sig frågande till att teckna en extra reseförsäkring när man redan har ett reseskydd i sin hemförsäkring och dessutom betalat resan med kort. Dessa försäkringar är absolut bra att ha i grund och botten. Men med en extra reseförsäkring täpper man till det som saknas i befintligt reseskydd. Det innebär att du aldrig blir dubbelförsäkrad. Läs gärna mer i våra villkor.

Var hittar jag mitt försäkringsnummer?

Ditt försäkringsnummer är detsamma som ditt bokningsnummer, som du hittar på din bokningsbekräftelse/resebevis från Apollo.

Jag behöver ett intyg på min reseförsäkring för en visumansökan, kan ni utfärda det?

Gouda kan snabbt hjälpa dig – du mailar eller ringer till oss då du tecknat och betalat försäkringen. Uppge bara ditt boknings-/försäkringsnummer, så ställer vi snarast ut ditt försäkringsintyg och skickar det via mail, fax eller post.
Obs! Intyg kan endast ställas ut för period då försäkringen är tecknad med fullt skydd hos Gouda (Trygg på resan Maxi) – inte för period då försäkringen tecknats som ett ”Komplement till hemförsäkring”.

 

Jag är gravid och ska ut och resa - vad gäller?

Vissa flygbolag tillåter flygresor i slutet av graviditeten men det betyder inte att reseförsäkringen gäller lika länge, därför är det viktigt att undersöka hur just din hemförsäkring täcker när du ska ut och resa och är gravid. Reseskyddet som ingår i en hemförsäkring gäller normalt fram till graviditetsvecka 28 (v 27+6). Trygg på resan Medium passar perfekt för dig som är gravid, så länge hemförsäkringen täcker graviditet och du inte överstigit graviditetsvecka 28.

Reser du efter vecka 28 eller om ditt hemförsäkringsbolag inte täcker kostnader för komplikationer under en resa, då rekommenderar vi att du tecknar Goudas Trygg på resan Maxi, denna försäkring täcker graviditet upp till vecka 32 (v.31+6).

Har du nyligen varit sjuk eller lider av en kronisk sjukdom?

Om du har en kronisk sjukdom eller en annan existerande sjukdom som inte varit stabil under de sista 6 månaderna och ska resa utomlands är det viktigt att känna till att det finns vissa undantag i försäkringen. Försäkringen täcker vid försämring av kronisk sjukdom, om sjukdoms­tillståndet varit stabilt de senaste 6 månaderna före det att försäkringen tecknats.

Vad gör jag om något händer då jag befinner mig utomlands?  

Nedan följer en guide som beskriver tillvägagångssättet beroende på vad du har råkat ut för.

Behov av läkarvård
Vid behov av läkarvård, kontakta Apollos reseledare på plats. Om ditt tillstånd är akut ska läkare/sjukhus kontaktas i första hand.

Stöld/rån/inbrott
Polisanmälan händelsen i direkt anslutning till stölden. Kontakta Apollos reseledare på plats alternativt, posta handlingen till Gouda tillsammans med en ifylld skadeanmälan samt kvitton på de förlorade föremålen när du kommer hem. Vid överfall i samband med händelsen, bifogas även läkarintyg.

Bagageförsening

Anmäl till ansvarig transportör, så att du får en skaderapport (PIR-rapport) som styrker förseningen. Kontakta Apollos reseledare på plats alternativt, posta handlingen till Gouda tillsammans med en ifylld skadeanmälan, samt eventuella kvitton på kostnader som uppstått i samband med bagageförsening, när du kommer hem.

Försening av allmänt färdmedel

Inhämta intyg från ansvarig transportör, som styrker förseningen. Kontakta Apollos reseledare på plats alternativt, posta handlingen till Gouda tillsammans med en ifylld skadeanmälan, samt eventuella kvitton på kostnader som uppstått i samband med försening, när du kommer hem.

Trygg på resan!

Vanliga frågor och svar