Skadehändelse under resan

Här kan du läsa om hur du ska göra om något händer. Tveka inte att kontakta oss om du har frågor.

Behov av läkarvård
Vid behov av läkarvård, kontakta Apollos reseledare på plats. Om ditt tillstånd är akut ska läkare/sjukhus kontaktas i första hand.

Stöld/rån/inbrott
Polisanmäl händelsen i direkt anslutning till stölden. Kontakta Apollos reseledare på plats, alternativt posta handlingen till Gouda tillsammans med en ifylld skadeanmälan samt kvitton på de förlorade föremålen när du kommer hem. Vid överfall i samband med händelsen, bifoga även läkarintyg.

Bagageförsening
Anmäl till ansvarig transportör, så att du får en skaderapport (PIR-rapport) som styrker förseningen. Kontakta Apollos reseledare på plats, alternativt posta handlingen till Gouda tillsammans med en ifylld skadeanmälan, samt eventuella kvitton på kostnader som uppstått i samband med bagageförsening, när du kommer hem.

Försening av allmänt färdmedel
Inhämta intyg från ansvarig transportör, som styrker förseningen. Kontakta Apollos reseledare på plats, alternativt posta handlingen till Gouda tillsammans med en ifylld skadeanmälan, samt eventuella kvitton på kostnader som uppstått i samband med försening, när du kommer hem.

Har du tecknat Goudas Avbeställningsförsäkring?

Har du tecknat en avbeställningsförsäkring för din reguljära resa och blir sjuk eller av annan anledning inte kan företa din resa? Du ska då börja med att kontakta Apollo för att avboka din resa. Därefter kontaktar du Goudas skadeavdelning så att de kan påbörja ditt avbeställningsärende

Kontaktuppgifter

Vid akut skada som kräver omedelbar assistans:
Travel Assistance (24-timmars assistans)
A.C Meyers Vænge 9
2450 København SV
Danmark

Tel: + 45 33 15 60 60

Vid övriga skador kontakta Goudas Skadeavdelning

Gouda Reseförsäkring
Box 3031
103 61 Stockholm

Tel: 08 – 615 28 00

Kontakta oss

Apollo
Tel: 0771 37 37 37

Gouda Reseförsäkring
Tel: 08 615 28 00

Travel Assistance (24-timmars assistans)
Tel: +45 33 15 60 60