Seniorreseförsäkring

Du som är över 70 år och tecknar Goudas Seniorreseförsäkring får trygghet under din resa utomlands. Blir du sjuk eller skadad, får du hjälp av Travel Assistance, vår egen alarmcentral. De har öppet dygnet runt och kan vägleda dig i medicinska frågor, hänvisa till närmaste vårdgivare och ställa ut betalnings-garantier. Allt för att du ska känna dig trygg om något oförutsett händer, oavsett var i världen du befinner dig.

Förköpsinformation och fullständiga villkor

Beräkna pris och köp försäkring

På några få minuter kan du beräkna pris och beställa en reseförsäkring.