Tidigare hemkomst

Kan jag säga upp min försäkring och få återbetalning, om jag kommer hem tidigare än beräknat?

Tidigare hemkomst

OBS! För återbetalning av CSN Utlandsstudieförsäkring, läs här.

Det går bra att säga upp försäkringen efter att du hemkommit tidigare till Sverige. För att vi ska kunna återbetala en restpremie, behöver du posta en ifylld ansökan till Gouda och bifoga ditt boardingkort, eller bagagetagen på din resväska - innehållande ditt namn och vilket hemkomstdatum du hade. Obs, allt i original! En restpremie understigande 100 kr utbetalas ej.

Vi tar ut en administrativ avgift på 100 kr för handläggningen. 

Här kan du ladda ner blanketten "Ansökan om återbetalning av försäkringspremie".
Ladda ner

Eller kontakta Gouda, så kan vi mejla eller posta formuläret till dig.