Produktfaktablad

På denna sida hittar du produktfaktablad för samtliga försäkringar som Gouda erbjuder. Produktfaktabladet är framtaget för att ge dig en enkel överblick för den försäkring som är intressant för dig. Produktfaktabladet är utarbetat i förbindelse med EU-direktivet om distribution av försäkring (IDD) och följer direktivets krav om standardisering för dokument med information om försäkring (IPID).

Försäkring för företag

Business Expat

Business Flex