Produktfaktablad

På denna sida hittar du produktfaktablad för försäkringar som Gouda erbjuder till försäljning. Produktfaktabladet är framtaget för att ge dig en enkel överblick för den försäkring som är intressant för dig.

Produktfaktabladet är utarbetat i enlighet med EU-direktivet om distribution av försäkring (IDD) och följer direktivets krav om standardisering för dokument med information om försäkring (IPID).

Försäkring för företag

Business Expat

Business Flex