Avbeställningsförsäkring

Försäkringen kan tecknas för alla resor eller arrangemang som har ett pris enligt fastställd prislista. Du kan själv välja om du vill försäkra hela reskostnaden eller delar av den. Det går att inkludera kostnader för hotell, transfer, hyrbil och andra tillhörande reskostnader. Högsta möjliga belopp att försäkra är 500 000 kr.

Ingen självrisk

Goudas Avbeställningsförsäkring gäller utan självrisk.

Skydd

Försäkringen gäller bland annat om du måste avbeställa din resa på grund av att:

 • du eller någon annan i ressällskapet som har Goudas Avbeställningsförsäkring drabbas av akut sjukdom eller olycksfall
 • någon nära anhörig blir akut sjuk eller drabbas av olycksfall (se definition av nära anhörig i villkoret)
 • det uppstår brand eller inbrott i din bostad
 • du blir uppsagd från en heltidsanställning
 • du inte kan genomföra en vaccination inför resan pga. medicinska skäl
 • du som student inte klarar din tentamen och därför behöver göra en omtentamen
 • ansökan om skilsmässa har inlämnats efter att försäkringen tecknats
 • du också avboka en resa som annars skulle ta dig till ett land dit UD plötsligt utfärdar en avrådan.

Försäkringen täcker även för eventuella ombokningskostnader om du drabbas av någon av ovan angivna händelser, vilket gör att du istället för att avbeställa din resa, bokar om den.

Bra att veta

 • Avbeställningsförsäkringen ska alltid vara tecknad och betald senast när bokningen av resan är bindande, vilket kan vara dagen då handpenningen betalas eller som senast dagen för slutbetalning av resan.
 • Försäkringen kan gälla vid försämring av kronisk sjukdom, om sjukdomstillståndet varit stabilt de senaste 3 månaderna före att försäkringen tecknats.
 • Försäkringen gäller inte vid avbeställning på grund av ånger eller ändrade resplaner.
 • Försäkringen gäller inte vid konkurs eller inställd resa.
 • Vid avbeställning ska avbokning av resan göras hos resebyrå/researrangör. Därefter ska ifylld skadeanmälan skickas till Gouda tillsammans med biljetter i original, kvitto på resan samt aktuella intyg såsom läkarintyg, polisrapport eller dylikt beroende på orsak till avbokningen.

Vem kan avbeställa vid skada?

Vid ersättningsbar skadehändelse lämnas ersättning för de försäkrade som avbokat resan på grund av anmäld skadehändelse.

Försäkringen kan tecknas för upp till 25 personer.

Har du nyligen varit sjuk eller har du en kronisk sjukdom?

Om du har en kronisk sjukdom eller en annan existerande sjukdom som inte varit stabil under de senaste 3 månaderna innan du bokar din resa och ska resa är det viktigt att känna till att det finns vissa undantag i försäkringen. Försäkringen täcker vid akut försämring av befintlig/kronisk sjukdom, om tillståndet varit stabilt och inte visat symptom de senaste 3 månaderna före att försäkringen tecknats.