Säkerhet och rutiner gällande de uppgifter vi har om dig

3070-gouda-webshop-erhverv

Gouda lagrar nödvändiga uppgifter om dig för att kunna erbjuda dig de tjänster och produkter du har bett om. Det rör sig först och främst om uppgifter du själv har lämnat till oss, exempelvis genom ditt samtycke. Det kan också vara uppgifter vi har fått under den tid du varit kund hos oss, exempelvis i samband med skadeärenden.

Vi behåller information om dig så länge du är kund hos oss. När du inte längre är vår kund raderar vi automatiskt en del av informationen, däremot har vi en lagstadgad skyldighet att spara en viss typ av information för din framtida möjlighet att ansöka om försäkringsersättning. 

Du har rätt till insyn i vilka uppgifter vi har om dig. Du kan be oss att få dem rättade eller raderade om de är oriktiga, irrelevanta eller överflödiga. Du kan också be oss om att få dem tillsända till dig.

Har du frågor?

En del svar kan du hitta i personskydd och säkerhet. Du kan också ringa oss på 08-615 28 00.