Anmäl skada

Befinner du dig utomlands och är behov av hjälp, som exempelvis söka vård, ska du alltid kontakta Gouda Alarm vid skada på +45 33 15 60 60 eller mejla till alarm@gouda-rf.se.

Har du kommit hem och har varit sjuk under resan eller råkat ut för något annat som du vill anmäla? Vi ber dig då fylla i en skadeanmälan och bifoga nödvändiga handlingar för händelsen t.ex. kvitton, läkarintyg, polisanmälan mm. Anmälan tillsammans med handlingar mejlas till claims@gouda-rf.se

Är du företagskund? Vänligen mejla din anmälan till businessclaims@gouda-rf.se.

Har du tecknat försäkring som ett komplement till reseskyddet i din hem/villahemförsäkring, ska du under komplementperioden vid akut skada kontakta den larmcentral som är knuten till din hem-/villahemförsäkring.

Vi krypterar e-post som sänds till dig och som innehåller ditt personnummer eller andra känsliga personuppgifter, som exempelvis upplysningar om ditt hälsotillstånd. Du kan läsa mer om hur vi hanterar din persondata. Du bör vara uppmärksam på att när du sänder e-post till oss är det ditt ansvar att kryptera eventuella känsliga personuppgifter

Kontakta Gouda Alarm

Vid skada utomlands
Tel: +45 33 15 60 60
Fax: +45 33 15 60 61
E-post: alarm@gouda-rf.se

Vid skada i USA/Kanada
Tel: +1 86668 GOUDA
E-post: alarm@gouda-rf.se

Skadehändelser, agerande och nödvändig dokumentation

Vad du behöver skicka med din skadeanmälan beror på vad som har hänt och vilken försäkring du har. Här kan du se vilka intyg/kvitton du behöver skicka in för de olika händelser. Följande handlingar vill vi alltid att du skickar med din skadeanmälningsblankett:

 • Biljett eller resehandling som visar resans pris, resmål och reseperiod. Har du köpt din försäkring via en researrangör ska det också framgå vilken försäkring du har köpt.
 • Är du företagskund och har vår tjänstereseförsäkring vill vi att du bifogar ett arbetsgivarintyg där det framgår resmål, reseperiod och syfte med resan.

 • Vad ska du göra om nedan händer?

  • Förseningsintyg med uppgift om orsaken till förseningen och hur länge förseningen varat (det får du till exempel av flygbolaget).
  • Kvitto på inköp under förseningen (till exempel mat och dryck).
  • Anmälan till flygbolaget om att bagaget blivit försenat (PIR-rapport).
  • Kvitto på nödvändiga inköp.
  • Har du blivit av med din väska? Se: "Vid förlorad, skadad eller stulen egendom".
  • Kvitto som visar sjukvårds- och läkemedelskostnad (i original).
  • Läkarintyg.
  • För dödsfallsersättning vid olycksfall behöver ni skicka in dödsattest från läkare och dödsboets kontonummer.
  • Biljett och bokningsbekräftelse där priset på resan framgår.
  • Intyg som bekräftar orsaken till avbeställningen (till exempel läkarintyg, polisanmälan, dödsattest).
  • Om du avbokar en resa ska du också skicka med ett intyg från din researrangör där avbokningskostnaden framgår.
  • Kontoutdrag från den bank betalningen till researrangören gått från.
  • Om du har blivit sjuk eller råkat ut för en olycka - läkarintyg med uppgift om diagnos och antalet sjukdagar.
  • Om du har råkat  ut för en annan allvarlig händelse - polisanmälan, läkarintyg, intyg från behörig myndighet eller liknande.
  • Dokumentation från bil-/hyrbil-/villahemförsäkring som visar att du har fått ersättning och som styrker avdragen självrisk.
  • Om skadan är polisanmäld ska kopia av polisrapporten också bifogas.
  • Vid stöld ska du skicka med en polisanmälan.
  • Om ditt bagage skadats under flygresan ska du skicka med en anmälan till flygbolaget (PIR-rapport).
  • Om ditt bagage har försvunnit efter incheckning ska du skicka med en slutrapport från flygbolaget som bekräftar. att de inte kunnat hitta bagaget och vilken ersättning du fått från dem.
  • Om du har möjlighet är det också bra att skicka kvitto på din förlorade/skadade egendom.
  • Intyg som bekräftar händelsen.
  • Kvitton på eventuella kostnader som du vill ha ersättning för.