Leva utomlands

Det är viktigt att du är rätt försäkrad under din utlandsvistelse så att du faktiskt får den hjälp du behöver om du t ex blir sjuk, råkar ut för en olycka eller blir rånad. Många händelser som inträffar utomlands kan snabbt bli väldigt kostsamma och utan en försäkring måste du själv stå för alla kostnader.

Se försäkringens innhåll

 

Vem kan köpa försäkringen?

Försäkringen gäller för dig som är folkbokförd i Norden och som på minst halvtid ska praktisera, arbeta i privat regi eller studera i ett och samma land. Detta ska vara förutbestämt och ordnat före försäkringens första giltighetsdag. Försäkringen gäller även för distansstudier.

Har du ett Working Holiday Visa (eller liknande) får du istället välja Goudas Ungdomsreseförsäkring eller Reseförsäkring.

Försäkringen kan även tecknas för medföljande maka/make/sambo/registrerad partner samt för den försäkrades barn upp till 18 år.

Hur tecknas försäkringen?

Försäkringen kan tecknas upp till 12 månader med möjlighet till förlängning vid fortsatt arbete, praktik eller studier, förutsatt att kriterierna i försäkringen fortfarande uppfylls.

Var gäller försäkringen?

Försäkringen gäller i ditt vistelseland samt under resor till andra länder inom ditt premieområde i maximalt 14 dagar. Med premieområde menas Europa, världen exkl. USA eller världen inkl. USA.

Ingen självrisk

Försäkringen gäller utan självrisk, förutom på Rättsskydd.

Försäkringsintyg

När du har tecknat och betalat din försäkring kan du kontakta Gouda och få ett personligt försäkringsintyg utfärdat på engelska.

Gouda Alarm - hjälp och assistans dygnet runt

Blir du sjuk eller skadad, får du hjälp av vår egen alarmcentral. De har öppet dygnet runt och kan vägleda dig i medicinska frågor, hänvisa till närmaste vårdgivare, ställa ut betalningsgarantier och ordna med eventuell hemtransport. Våra läkare, sjuksköterskor och krispsykologer är alltid tillgängliga – allt för att du ska känna dig trygg under resan och vara säker på att få effektiv assistans om något oförutsett händer.