Vet du redan vilken reseförsäkring du behöver?

Tecknar du Goudas Reseförsäkring får du trygghet under din resa. Blir du sjuk eller skadad, får du hjälp av vår egen alarmcentral – Gouda Alarm.

  • Egen larmcentral - dygnet runt
  • Täcker äventyrliga sporter
  • Täckning för hemtransport till Sverige

Obs! Är du redan utomlands kan du inte teckna en försäkring i vår webshop. Kontakta oss istället per telefon +46 8 615 28 00 eller via mejl info@gouda-rf.se

Tänk på att symptom och skador som du har eller har haft innan försäkringens första giltighetsdag kan vara undantagna från ersättning enligt villkoren.Läs mer i respektive försäkringsvillkor.

Relaterat innehåll