EXPAT Business

Försäkring för anställda som ska arbeta utomlands under en längre tid. Vid utlandsstationering är det viktigt att ha ett försäkringsskydd som är anpassat efter den anställdes försäkringsbehov, vi erbjuder därför en flexibel och skräddarsydd lösning.

Försäkring för utlandsstationerad

Goudas utlandsstationeringsförsäkring EXPAT Business är moduluppbyggd för att det ska vara enkelt att skräddarsy den försäkringsomfattning som den anställde behöver. Det finns ett obligatoriskt moment, Grundförsäkring, som kan byggas på med en eller flera tillvalsmoment. Ett anpassat försäkringsskydd ger en ökad trygghet under utlandsstationeringen.

Vid sjukdom eller skada hjälper vår egen larmcentral till att kontakta vårdgivare, ställa ut betalningsgarantier, ge vägledning i medicinska frågor osv. De arbetar inte bara med rådgivning och stöd utan även med att säkerställa att den skadedrabbade får den vård och hjälp som behövs.

Försäkringen tecknas för anställda som ska utlandsstationeras för en bestämd tid samt för eventuella medföljande familjemedlemmar som ska inkluderas i försäkringen.

Offertförfrågan

För offertförfrågan eller köp av försäkring vänligen kontakta oss på 08-615 28 00 eller maila business@gouda-rf.se. Offertförfrågan kan även göras direkt via offertformuläret du hittar över.

Premieberäkning

Premien baseras på antalet personer som ska utlandsstationeras, stationeringsland samt önskad försäkringsomfattning.

Skadebehandling

Akuta skador såsom sjukhusinläggning, hemtransport osv. behandlas av vår larmcentral, Gouda Alarm i Köpenhamn. Övriga skador behandlas av vår lokala skadeavdelning i Stockholm.

Villkor

 

Vänligen kontakta oss för ta del av aktuella villkor då försäkringen anpassas efter era önskemål.