Vid skadehändelse under resa

Här finner du mer information om hur du ska gå tillväga vid skada på resmålet.

De vanligaste skadehändelserna under resan

Här kan du läsa om vad du ska göra vid de vanligasta vanligaste händelserna. Tveka inte att kontakta oss om du har frågor.

Behov av läkarvård
Om ditt tillstånd är akut ska läkare/sjukhus kontaktas i första hand.

Stöld/rån/inbrott
Polisanmäl händelsen i direkt anslutning till stölden. Vid hemkomst kontakta Gouda och ev. din hemförsäkring för anmälan. Skicka en ifylld skadeanmälan samt kvitton på de förlorade föremålen. Vid överfall i samband med händelsen, bifogas även läkarintyg.

Bagageförsening
Anmäl till ansvarig transportör, så att du får en skaderapport (PIR-rapport) som styrker förseningen. Kontakta Gouda vid hemkomst för anmälan gällande din bagageförsening. Skicka en ifylld skadeanmälan, Gouda ersätter enligt schablon.

Försening av allmänt färdmedel
Inhämta intyg från ansvarig transportör, som styrker förseningen. Kontakta Gouda vid hemkomst för anmälan gällande din försening. Skicka en ifylld skadeanmälan, Gouda ersätter enligt schablon.

Har du tecknat Goudas Avbeställningsförsäkring?

Har du tecknat en avbeställningsförsäkring för din resa och blir sjuk eller av annan anledning inte kan företa din resa? Du ska då börja med att kontakta Jambo Tours för att avboka din resa. Därefter kontaktar du Goudas skadeavdelning så att de kan påbörja ditt avbeställningsärende.

Kontaktuppgifter

Vid akut skada som kräver omedelbar assistans

Goudas Alarmcentral (24-timmars assistans)
A.C Meyers Vænge 9
2450 København SV
Danmark

Tel: + 45 33 15 60 60

Vid övriga skador kontakta Goudas Skadeavdelning

Gouda Reseförsäkring
Box 3031
103 61 Stockholm

Tel: 08 – 615 28 00