Våra försäkringar

Få hjälp att hitta den reseförsäkring som passar dina behov. Här kan du läsa mer om

Ladda ner försäkringskort (for dig som har tecknat Heltäckande Reseförsäkring eller Heltäckande Seniorförsäkring).

Reseförsäkring Komplement – ett komplement till hemförsäkringen

Detta innehåller försäkringen:

Ingen självrisk, ersättning från första kronan för sjukvårdskostnader
Generellt har hemförsäkringsbolagen en självrisk på 1 500 kr för varje skadetillfälle. Om du blir sjuk på resmålet och läkarbesöket kostar 900 kr får du vanligtvis ingen ersättning från ditt hemförsäkringsbolag. Däremot bekostar Goudas försäkring en sådan kostnad, det innebär att du faktiskt får ersättning från första kronan i och med att försäkringen alltid gäller helt utan självrisk.

Ny resa eller dagsersättning för förlorade resdagarvid sjukdom eller olycksfall
Blir du sängliggande eller inlagd på sjukhus mer än halva tiden av din resa? Då kan både du som blir sjuk och din medförsäkrade familj, alternativt medförsäkrad medresenär få en ny resa.

Kom i kapp resan
Om du missar avresan från Norden som du själv inte kunnat förutse och förhindra, får du hjälp att komma ikapp resan. Om du förlorar mer än halva restiden kan du få en ny resa.

Flyg och bagageförsening på ut & hemresa
Blir ditt flyg eller bagage försenat på ut eller hemresa ersätter Gouda dig efter 4 timmar utan krav på kvitton för utlägg.  

Självrisk hemma
Försäkringen täcker om du till exempel råkar ut för inbrott i din privata bostad eller får inbrott i bilen som du parkerat på flygplatsen under tiden du är ute och reser. Då hjälper den kompletterande försäkringen dig med den självrisk du måste betala till ditt hem- eller bilförsäkringsbolag

Självrisk på hyrbil
Trots att du tecknar försäkring när du hyr bil kan det bli väldigt dyrt om något händer med bilen. Biluthyraren har ofta höga självrisker. Men med en extra reseförsäkring får resenären ersättning för självrisken alternativt skadan som understiger självrisken på hyrbilen. Maxersättningen är 10.000 kr.

Försäkrigsvillkor - Reseförsäkring Komplement

I våra försäkringsvillkor kan du läsa mer om vad respektive moment omfattar:

Se För och efterköpsinformation

Se försäkringsvillkor

Reseförsäkring Heltäckande – en heltäckande reseförsäkring

Rekommenderas till dig som saknar hemförsäkring eller önskar ett mer omfattande reseskydd.

Detta innehåller bla. försäkringen:

  • Fullt försäkringsskydd under resan
  • Assistans dygnet runt av Goudas Alarmcentral
  • Täcker nödvändiga och skäliga kostnader vid akut sjukdom, olycksfall och hemtransport

Med denna försäkring kan du känna dig trygg om något oförutsett händer under din resa. Förutom de moment som ingår i Komplementet till hemförsäkringen har du även alla försäkringsmoment som behövs för att kunna koppla av och njuta av din semester.

Sjukvård

Du får ersättning för dina vårdkostnader om du drabbas av akut sjukdom eller olycksfall under din resa. Försäkringen täcker allt från vårdkostnader till nödvändiga och skäliga kostnader och dessutom finns momentet hemtransport om något allvarligare skulle inträffa.

Om du blir sjuk eller skadar dig på resan kontakar du Goudas Alarmcentral för att få instruktioner om hur du ska gå tillväga.

Goudas Alarmcentral är öppen dygnet runt. Alarmcentralen hjälper dig med hänvisning till närmaste sjukhus och ställer ut betalningsgarantier så du ska slippa egna utlägg. De säkerställer också att du hamnar hos en bra vårdgivare, så att du kan känna dig trygg på din resa.

Egendom

Om du blir bestulen eller drabbas av annan oförutsedd egendomsskada under resan.

Olycksfall

Drabbas du av skada under din semester som leder till bestående men kan du få ersättning för medicinsk invaliditet.

Övrigt

I övrigt inkluderas momenten hemtransport, resa till nära anhörig, ansvarsskydd, rättsskydd, överfall, krishjälp och evakuering.

Försäkrigsvillkor - Reseförsäkring Heltäckande

I våra försäkringsvillkor kan du läsa mer om vad respektive moment omfattar:

Se För och efterköpsinformation

Se försäkringsvillkor

Seniorreseförsäkring Komplement – ett komplement till hemförsäkringen

Detta innehåller försäkringen:

Ingen självrisk, ersättning från första kronan för sjukvårdskostnader
Generellt har hemförsäkringsbolagen en självrisk på 1 500 kr för varje skadetillfälle. Om du blir sjuk på resmålet och läkarbesöket kostar 900 kr får du vanligtvis ingen ersättning från ditt hemförsäkringsbolag. Däremot bekostar Goudas försäkring en sådan kostnad, det innebär att du faktiskt får ersättning från första kronan i och med att försäkringen alltid gäller helt utan självrisk.

Ny resa eller dagsersättning för förlorade resdagarvid sjukdom eller olycksfall
Blir du sängliggande eller inlagd på sjukhus mer än halva tiden av din resa? Då kan både du som blir sjuk och din medförsäkrade familj, alternativt medförsäkrad medresenär få en ny resa.

Kom i kapp resan
Om du missar avresan från Norden som du själv inte kunnat förutse och förhindra, får du hjälp att komma ikapp resan. Om du förlorar mer än halva restiden kan du få en ny resa.

Flyg och bagageförsening på ut & hemresa  

Blir ditt flyg eller bagage försenat på ut eller hemresa ersätter Gouda dig efter 4 timmar utan krav på kvitton för utlägg.  

Självrisk hemma
Försäkringen täcker om du till exempel råkar ut för inbrott i din privata bostad eller får inbrott i bilen som du parkerat på flygplatsen under tiden du är ute och reser. Då hjälper den kompletterande försäkringen dig med den självrisk du måste betala till ditt hem- eller bilförsäkringsbolag

Självrisk på hyrbil
Trots att du tecknar försäkring när du hyr bil kan det bli väldigt dyrt om något händer med bilen. Biluthyraren har ofta höga självrisker. Men med en extra reseförsäkring får resenären ersättning för självrisken alternativt skadan som understiger självrisken på hyrbilen. Maxersättningen är 10 000 kr

Försäkringsvillkor - Seniorreseförsäkring Komplement

I våra försäkringsvillkor kan du läsa mer om vad respektive moment omfattar:

Se För och efterköpsinformation

Se försäkringsvillkor

Seniorreseförsäkring Heltäckande

Rekommenderas till dig som saknar hemförsäkring eller önskar ett mer omfattande reseskydd.

Detta innehåller försäkringen:

  • Fullt försäkringsskydd under resan
  • Assistans dygnet runt av Goudas Alarmcentral
  • Täcker nödvändiga och skäliga kostnader vid akut sjukdom, olycksfall och hemtransport

Med denna försäkring kan du känna dig trygg om något oförutsett händer under din resa. Förutom de moment som ingår i Komplementet till hemförsäkringen har du även alla försäkringsmoment som behövs för att kunna koppla av och njuta av din semester.

Sjukvård

Du får ersättning för dina vårdkostnader om du drabbas av akut sjukdom eller olycksfall under din resa. Försäkringen täcker allt från vårdkostnader till nödvändiga och skäliga kostnader och dessutom finns momentet hemtransport om något allvarligare skulle inträffa.

Om du blir sjuk eller skadar dig på resan kontakar du Goudas Alarmcentral för att få instruktioner om hur du ska gå tillväga.

Goudas Alarmcentral är öppen dygnet runt. Alarmcentralen hjälper dig med hänvisning till närmaste sjukhus och ställer ut betalningsgarantier så du ska slippa egna utlägg. De säkerställer också att du hamnar hos en bra vårdgivare, så att du kan känna dig trygg på din resa.

Egendom

Om du blir bestulen eller drabbas av annan oförutsedd egendomsskada under resan.

Olycksfall

Drabbas du av skada under din semester som leder till bestående men kan du få ersättning för medicinsk invaliditet.

Övrigt

I övrigt inkluderas momenten hemtransport, resa till nära anhörig, ansvarsskydd, rättsskydd, överfall, krishjälp och evakuering.

Försäkringsvillkor - Seniorreseförsäkring Heltäckande

I våra försäkringsvillkor kan du läsa mer om vad respektive moment omfattar:

Se För och efterköpsinformation

Se försäkringsvillkor

Avbeställningsförsäkring

I priset av Jambo Tours resor ingår det ingen avbeställingsförsäkring. Resenären kan skydda sig mot avbeställningskostnad för resa genom att vid anmälan och bokning av resan teckna en avbeställningsförsäkring som Jambo Tours erbjuder genom Gouda.  

Med Goudas avbeställningsförsäkring kan du få dina pengar tillbaka om något oförutsett händer som hindrar dig från att resa. Förutom själva resan med flyg och hotell försäkrar du också andra resekostnader som transfer, evenemang, specifika aktiviteter och liknande.

Vad täcker Goudas avbeställningsförsäkring?
Avbeställningsförsäkringen täcker bland annat om du måste avbeställa din resa på grund av någon av följande orsaker:

  • Om du eller andra i resesällskapet drabbas av akut sjukdom eller olycksfall.
  • Om någon nära anhörig blir akut sjuk eller drabbas av olycksfall.
  • Om din medresenär drabbas av akut sjukdom, olycksfall eller av annan godkänd anledning måste avboka sin resa och det medför att du måste resa ensam.
Resans prisPris för avbeställningsförsäkring
0 - 14.999 kr350 kr
15.000 - 24.999 kr550 kr
25.000 - 34.999 kr750 kr
35.000-44.999 kr950 kr
45.000 kr eller högre5% av resans pris

Avbeställningsförsäkring FIX har en självrisk på 800 kr. Avbeställningsförsäkringen med premie om 5 % gäller helt utan självrisk.

Viktigt att veta är att försäkringen inte gäller vid avbeställning som beror på ett medicinskt tillstånd som visat symptom, varit föremål för läkarvård eller ändrad medicinering/behandling senare än 6 månader innan försäkringen tecknades, även om diagnos ställts efter att försäkringen tecknades. Läs de fullständiga villkoren nedan.