Trygg på resan Mini

Komplement till hemförsäkringen.
Det här innehåller försäkringen Trygg på resan Mini:

Hjälp på resmålet
Tack vare samarbetet mellan Apollo och Gouda möjliggör vi en unik service direkt på resmålet om du blir sjuk eller råkar ut för olycksfall. Apollos reseledare har möjligheten att ersätta dig direkt på plats om du blir sjuk eller råkar ut för flyg- och bagageförsening. Reseledaren kan ersätta dig med upp till 2 000 kr.

Ingen självrisk, ersättning från första kronan för sjukvårdskostnader
Generellt har hemförsäkringsbolagen en självrisk på 1 500 kr för varje skadetillfälle. Om du blir sjuk på resmålet och läkarbesöket kostar 900 kr får du vanligtvis ingen ersättning från ditt hemförsäkringsbolag. Däremot bekostar Goudas försäkring en sådan kostnad, vilket innebär att du faktiskt får ersättning från första kronan i och med att försäkringen alltid gäller helt utan självrisk.

Självrisk på hyrbil
Trots att du tecknar försäkring när du hyr bil kan det bli väldigt dyrt om något händer med bilen. Biluthyraren har ofta höga självrisker. Men med en extra reseförsäkring får du ersättning för självrisken alternativt skadan som understiger självrisken på hyrbilen. Maxersättningen är 10 000 kr.

Flyg och bagageförsening på utresan 
Blir ditt flyg eller bagage försenat på utresan ersätter Gouda dig efter 4 timmar utan krav på kvitton för utlägg.  

Merkostnader vid evakuering
Gouda ersätter merkostnader upp till 2 000 kr vid en evakuering om en naturkatastrof eller krigsliknande händelse skulle inträffa.

Läs mer om försäkringarna och dess innehåll här:

Se försäkringsomfattning

Se försäkringsvillkor

Trygg på resan!

Vanliga frågor och svar