Välkommen!

Gouda har tidigare informerat om den nya lagen som trädde i kraft 1 oktober 2018 som handlar om försäkringsförmedling.

Vem berörs av det nya direktivet i lagen om försäkringsdistribution (IDD)?

Återförsäljare som förmedlar en försäkring där:

  • Försäkringsperioden understiger 90 dagar och försäkringspremien överstiger ett belopp på 200 EUR » 2.000 SEK.
  • Försäkringsperioden är mer än 90 dagar och försäkringspremien överstiger 600 EUR » 6.000 SEK per person.

Det gäller både reseförsäkring och avbeställningsförsäkring.

Om du som återförsäljare endast säljer en dyrare försäkring några få gånger om året, och du därmed inte önskar söka tillstånd för försäkringsdistribution då kan detta alternativ rekommenderas. Det innebär att du hänvisar er kund till Gouda, vänligen fyll i uppgifterna i formuläret via länken. Gouda kontaktar då din kund och ger rådgivning, administrerar försäkring. All hantering sker mellan kund och Gouda. Du som återförsäljare erhåller efter köp av försäkring en hänvisningsprovision.

Önskar du mer information gällande IDD vänligen kontakta Gouda på tel. 08-615 28 00 eller på mail: agentsupport@gouda-rf.se