För dig som ska arbeta eller studera

Leva utomlands
 • För alla mellan 1 - 65 år
 • Vid studier, praktik och arbete (ej Working holiday visa)
 • Ej krav på Studiemedelsberättigad utbildning
 • Endast självrisk på momentet rättsskydd

Köp försäkring | Läs mer 

Studera utomlands
 • För alla mellan 1 - 50 år 
 • Vid studiemedelsberättigade studier, praktik, examensarbete
 • Ingen självrisk

 Köp försäkring | Läs mer

Ungdomsreseförsäkring
 • För alla mellan 1 - 35 år
 • Passar vid backpacking, tillfälliga studier/arbete (t ex Working holiday visa)
 • Kan tecknas som förlängning av reseskyddet i hemförsäkringen
 • Ingen självrisk         Köp försäkring | Läs mer
Reseförsäkring
 • För alla upp till 70 år
 • Barnrabatt 50% (under 14 år)
 • Kan tecknas som förlängning av reseskydd i hemförsäkringen
 • Ingen självrisk

Köp försäkring | Läs mer

Avbeställningsförsäkring
 • Försäkra dina reskostnader
 • Ska tecknas samma dag du binder dig till kostnaden
 • Ingen självrisk

Köp försäkring | Läs mer 

Incoming
 • För utländsk medborgare som reser till Sverige
 • För hemvändande svensk
 • För alla upp till 70 år

Köp försäkring | Läs mer

Kontakta Gouda

+46 8 615 28 00

info@gouda-rf.se

claims@gouda-rf.se

Försäkringskort


Skriv ut försäkringskort